ข้อเสนอต่อว่าที่ ประธานนิสิตเอกการเมืองการปกครองรุ่น ๑๕


ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมและทีมน้อง ๆ ผู้ประสานงานรายวิชา ๐๐๓๕๐๐๑ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน จึงได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับนิสิตสาขาวิชาเอกวิทยาลัยการเมืองการปกครอง การเข้าพบจ่าเอกปลัดบัวทอง หาญสุโพธิ์ และติดตามฟังท่านบรรยายพิเศษในชั้นเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ... จึงอยากจะเสนอไปยังว่าที่ประธานนิสิตสาขาวิชาเอกการเมืองการปกครองรุ่นที่ ๑๕ ที่กำลังจะมีการเลือกตั้ง ดังจะกล่าวต่อไปในบันทึกนี้ 

ข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนจะเสนอ

 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งอยู่ภายใต้เขตปกครองของเทศบาลตำบลขามเรียง 
 • ขณะนี้ไม่มีตำแหน่งนายกเทศมนตรี (อย่างเป็นทางการ) ขณะนี้ จ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ท่านปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกเทศมนตรี
 • เทศบาลขามเรียง มีประชากรทั้งหมดประมาณ ๑๖,๐๐๐ คน เป็นประชากรตามภูมิลำเนาเดิมประมาณ ๘,๐๐๐ คน ส่วนที่เหลืออีกประมาณ ๘,๐๐๐ เป็นประชากรที่ย้ายสำมะโนครัวเข้ามา ส่วนใหญ่เป็นนิสิตในมหาวิทยาลัย ... นิสิตในหอในมหาวิทยาลัย..ใช่ทั้งหมด
 • กฎหมายปัจจุบันกำหนดว่า หากอายุเกิน ๑๘ ในวันเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ... ทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียงส่วนใหญ่ คือ นิสิต มมส. ครับ 
 • ปีที่ผ่าน ท่านปลัดบอกว่า แทบจะไม่มีนิสิตไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลย

ข้อเสนอต่อประธานนิสิตฯ

 • ส่งเสริมให้นิสิตมหาวิทยาลัยทำหน้าที่แห่งความเป็นพลเมือง เป็นพลเมืองที่ดี ทำหน้าที่ไปใช้สิทธิ์คัดเลือก "คนดี" ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง (เทศบาลขามเรียง) 
 • เป็นผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาเรียนรู้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้จากสถานการณ์จริง นำองค์ความรู้ของหลักสูตรมาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสู่นิสิตสาขาวิชาเอกอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 • สร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการ ๕ ฝ่าย (คิดใหญ่ คิดภาพรวม ทำเล็ก ทำทีละขั้น) ได้แก่
  • มหาวิทยาลัย คือนิสิตในสาขาฯ และระหว่างสาขาฯ
  • หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ
  • ประชาชนและชุมชน  เช่น หมู่บ้านต่างๆ รอบมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
  • องค์กรเพื่อประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา เช่น สมาคม มูลนิธิ วัด กองทุน ฯลฯ 
  • เอกชน เช่น CSR, Social Enterprise, Public Engagement ฯลฯ จากบริษัท ห้างร้าน ฯลฯ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้คนดีคนมีความสามารถ เป็นผู้นำชุมชน (ได้นายกเทศมนตรีที่เก่งและดี)
 • เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ เช่น 
  • ถนนรอบมหาวิทยาลัยกว้าง ๘ เมตรตลอดรอบ ทำให้สามารถระรถที่สัญจรอยู่ถนนสายหลักเข้าไป ทำให้การจราจรเบาบาง ลดอุบัติเหตุลงได้ 
  • โครงการบริหารและจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ 
  • การควบคุมดูแลการปล่อยน้ำเสียจากชุมชนเทศบาลไปสู่แหล่งน้ำและพื้นที่การเกษตร 
  • ฯลฯ
 • นิสิต มมส. มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เช่น ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มากขึ้น ค่อยเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 • นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์การเป็นพลเมืองของนิสิต มมส. 

ที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเสนอครับ ทำได้ไม่ได้อย่างไร ฝากท่านผู้สมัครเป็นประธานนิสิตฯ ไปพิจารณาครับ

ป.ล.

 • ขณะนี้กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้จะเข้าสภาฯ แล้ว ท่านปลัดคาดว่า น่าจะผ่านสามวาระรวด
 • ดังนั้น ถ้าการเลือกตั้งรัฐบาลเป็นไปตามแผนในเดือนกุมภาพันธ์นี้  การเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะตามมาในไม่ช้า น่าจะประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  
 • ท่านนิสิตประธานสาขาวิชาการเมืองการปกครองน่าจะมีเวลาเต็มที่ในการทำงานประมาณ ๖-๗ เดือน ในเรื่องนี้ 
หมายเลขบันทึก: 658025เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2018 11:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2018 11:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี