เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมได้ประชุมสำนักงาน มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วเกี่ยวกับคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ

     คณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงาน รอบที่แล้วได้รับการพิจารณาจากคนในงานเสนอชื่อมาเพื่อรับผิดชอบในการประกันคุณภาพ ในส่วนที่องค์ประกอบของแต่ละงานที่รับผิดชอบ ปีนี้ผมได้ให้ที่ประชุมสำนักงานพิจารณาอีก ซึ่งดูเหมือนว่าหลายคนอยากให้มีการหมุนงาน เพื่อไม่ให้ติดอยู่ที่คนใดคนหนึ่ง และ "การหมุนงานจะทำให้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น" (เป็นคำกล่าวของท่านคณบดี รศ.มาลินี ธนารุณ) รอบนี้จึงได้คณะกรรมการ QA ของสำนักงานชุดใหม่อีก การทำงานจึงสวนทางกับคณะกรรมการตรวจประเมินที่ต้องการให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการประกันคุณภาพ หลายคนอยากให้ผู้ที่ยังไม่เคยรับผิดชอบงาน QA ได้เรียนรู้ รอบนี้ผมมองหาเลขานุการ QA ซึ่งต้องรับผิดชอบหนักกว่าคนอื่นหน่อย ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ปีที่แล้วคุณนิตยา รอดเคลือวัลย์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานบุคคล ช่วยทำหน้าที่เป็นเลขานุการให้ ปีนี้ต้องรับบทหนักไปทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะสหเวชศาสตร์ (ได้รับการทาบทามตัวไว้แล้ว) แทนคุณสริตา เถาลอย เนื่องจากลาคลอด

       ทำให้ผมต้องมองหาเลขานุการ QA คนใหม่แทนคุณนิตยา เพื่อไม่ให้คุณนิตยาต้องรับบทหนักเกินไป สุดท้ายวันนี้ผมได้คนใกล้ตัว มาทำหน้าที่เป็นเลขานุการ QA ให้คือ คุณชรินทร์ ร่วมชาติ ซึ่งเต็มใจมาช่วยทำหน้าที่ให้ โดยบอกกับผมว่า ผมไม่เคยทำ พี่มีอะไรก็บอกมาก็แล้วกัน เป็นคำตอบที่ผมรู้สึกดีใจครับ การไม่รู้และสนใจใฝ่รู้เป็นสิ่งที่ดี สำหรับการพัฒนาหน่วยงานให้เป็น LO การเลือกใครที่จะมาทำงาน ถ้าเจ้าตัวเค้าไม่เต็มใจ ผมจะไม่ไปบังคับ เพราะท่านคณบดีจะบอกผมว่า ให้ผู้ทำงานทำด้วยความเต็มใจ  เรียกว่า ระบบ Command & Control ไม่ควรนำมาใช้ครับ

         คณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานชุดใหม่ ได้ข้อสรุปลงตัวเรียบร้อย เหลือเพียงคุณประกายมาศคนเดียว ที่ยังไม่ลงตัว

ชื่อ - สกุล 

 รับผิดชอบ

 อนุวัทย์ เรืองจันทร์

องค์ประกอบที่ 1 ดัชนีที่ 1.1
องค์ประกอบที่ 7 ดัชนีที่ 7.5
องค์ประกอบที่ 9 ดัชนีที่ 9.1/9.2/9.3          

 สริตา  เถาลอย

องค์ประกอบที่ 1 ดัชนีที่ 1.2 /1.3
องค์ประกอบที่ 10 ดัชนีที่ 10.3                  

 สิริภัสณ์  ศิระนุภาพ

องค์ประกอบที่ 4 ดัชนีที่ 4.1

 นิตยา รอดเครือวัลย์

องค์ประกอบที่ 7 ดัชนีที่ 7.1/7.2/7.3 

 ธราดล  เทียนหอม

องค์ประกอบที่ 7 ดัชนีที่ 7.4

 กมลพร  เซี่ยงว่อง

องค์ประกอบที่ 8 ดัชนีที่ 8.2

 วายุส์  แก้วฉิม

องค์ประกอบที่ 10 ดัชนีที่ 10.1 

 ชรินทร์  ร่วมชาติ

 เลขานุการ QA

 ขวัญเรือน แดงเรือ

องค์ประกอบที่ 10 ดัชนีที่ 10.2

 วราภรณ์ พยัตตพงษ์

องค์ประกอบที่ 10 ดัชนีที่ 10.4 

 สุทธิวรรณ มีแท่ง

องค์ประกอบที่ 10 ดัชนีที่ 10.5

 ประกายมาศ นิลนาค

 ผู้ช่วยเลขานุการ QA (รอทาบทาม)

       วันพรุ่งนี้เตรียมจัดทำคำสั่งให้คณบดีลงนามต่อครับ

                                                                                     บอย สหเวช
                                                                                      7 ธ.ค. 49