6 ธ.ค.49  เป็นวันแรกของคอสชุมชน  นศพ.ปี 4

วันนี้ 7ธ.ค.49 เป็นวันแรกที่ออกสำรวจชุมชน ในทีมมีพยาบาล PCU 2คนเป็นพี่เลี้ยง นศพ. 6 คนแบ่งเป็น  3 คู่  ออกทำแผนที่เดินดินหัดใช้เครื่องมือ 7 ชิ้นของ อ.โกมาตร  นศพ. ก็ทำได้ดีเก็บรายละเอียดได้เยอะถ้าเทียบกับเวลาที่ใช้   มีความตั้งใจดี