ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า ผู้ก่อการร้ายกำลังพุ้งเป้ามาที่ครู อาจจะเป็นเพราะพวกเขาต้องการทำลายเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติ  ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วเป็นอย่างยิ่งกับการกระทำเช่นนี้  หากเป็นไปได้ ขอให้ผู้ที่คิดจะทำลายชาติบ้านเมืองหยุดความคิดนั้นซะ  เพื่อประชาชนจะได้อยู่อย่างมีความสุข  ประเทศชาติจะได้เจริญรุ่งเรือง