เราจะมาทำความรู้จักแรงในทางฟิสิกส์โดยนิยามของแรงคือ ปริมาณทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อ ความเร่ง ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ หรือการเปลี่ยนขนาดและรูปร่างของวัตถุ แรงเป็น ปริมาณเวกเตอร์ มีทั้งขนาดและทิศทาง มีหน่วยเป็น นิวตัน ได้แก่

1.แรงโน้มถ่วง (Gravitational force or gravity)
เป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุทั้งหลายในจักรวาลปกติมีค่าน้อยมาก แต่ในกรณีความแตกต่างระหว่างมวลมีค่ามาก จะเกิดแรงดึงดูดมาก เช่น แรงโน้มถ่วงของโลก กับดาวเคราะห์ เป็นต้น

2.แรงแม่เหล็ก (Magnetic force)
แม่เหล็กทุกชนิด มีสนามแม่เหล็กรอบๆ แท่ง และมีแรงแม่เหล็กกระทำกัน แรงแม่เหล็ก เกิดจากสนามแม่เหล็กของอะตอม จัดเรียงตัวในบริเวณที่เรียกว่า โดเมน ไปในทิศทางเดียวกัน สนามเหล่านี้มีขั้วเหนือและใต้ที่เรียกว่า เส้นแรงสนาม โดยทิศทางของแรงแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กวิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ ขั้วเหนือของแม่เหล็กจะดึงดูดขั้วใต้ของแม่เหล็กอื่น ถ้าขั้วเหมือนกันจะผลักกัน

3.แรงไฟฟ้า (Electric force)
แรงไฟฟ้าเป็นแรงระหว่างอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ถ้าเป็นประจุชนิดเดียวกันจะเป็นแรงผลัก และถ้าเป็นประจุตรงข้ามจะเป็นแรงดูด

เราก็ได้รู้จักแรงทางฟิสิกส์ไปแล้ว 3 แรงด้วยกันแล้วคราวหน้าเราจะมารู้จักแรงตัวอื่นๆกันต่อนะค่ะ