วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 49 ได้ฤกษ์เริ่มปฏิบัติการลดไขมันส่วนเกินเพื่อสุขภาพ  นำโดย อ.พรเพ็ญ พี่แมว(อมรรัตน์) พี่ป้อม (วรวรรณ) จะจัดอบรมน้องๆที่มีปัญหาภาวะโภชนาการเกิน   โดย ชี้แจงโปรแกรมของห้องพยาบาลให้น้องๆที่ผ่านการทำแบบสอบถามและสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  วันแรกเจอกันเริ่มด้วยแนะนำการใช้คู่มือ วัยใส สุขภาพดี ไร้ไขมัน  หลังจากกรอกข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เสร็จ แต่ละคนก็ฝึกคำนวณความต้องการใช้พลังงานของแต่ละคน การคำนวณ พลังงานที่วางเป้าหมายว่าจะลดลงในแต่ละวัน  และการคำนวณอาหารตามตารางในคู่มือ  การบันทึกรายวัน การใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน  การคิดพลังสุทธิที่ได้รับและที่ใช้ไปในแต่ละวัน  พี่ป้อมมาแนะนำเรื่องการออกกำลังกาย  ที่blog เป็นอีกช่องทางที่จะพบปะกัน สำหรับน้องๆที่ต้องการรับการปรึกษาปัญหาวัยรุ่น หรือความเครียดในเรื่องต่างๆ สามารถเข้ามาได้ตั้งแต่เดือนส.ค 50เป็นต้นไป จะมีทีมเพื่อนผู้ให้การปรึกษาหรือพี่ป้อมหรืออ.พรเพ็ญคอยช่วยเหลืออยู่ที่นี่ค่ะ