เท่าที่เขียนบทความ หรือบันทึกเล่าเรื่องอะไรในGotoknow หรือที่ใ ด ๆ  พบจุดอ่อนดังนี้ครับ

๑. คนขี้เกียจอ่านเรื่องที่มีสาระและค่อนข้างยาว

๒.คนชอบที่จะอ่านเรื่องสั้นที่ไม่เน้นวิชาการ แต่เน้นโต้ตอบกันสั้น ๆ ชมกันไปกันมา เหน็บกันไปกันมาเป็นต้น

๓. บางท่านไม่นิยมเปิดเผยตัวตน เพราะอาจไม่มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในทางเสื่อมเสียหรือไม่ ทำให้เป็นฝ่ายรับมากกว่าฝ่ายให้

๔. หลายท่านPOST เรื่องเก่า ๆ ซ้ำซาก และบ่อยครั้งมาก จนดูประหนึ่งว่าครอบครองพื้นที่ ช่วงเวลาเอาไว้(ในช่วงคนอ่านมาก)

๕. GotoKnow น่าจะเป็นสัญญลักษณ์ของ "เปิดเผย จริงใจ ใฝ่หาใฝ่ให้" และปฏิเสธการไม่เปิดเผยตัวตน

สักระยะหนึ่งอาจจะมีข้อ ๖ ต่อครับ