ของดีส้มท่าข่อย (จังหวัดพิจิตร)

ส้มโอท่าข่อยพืช GI พิจิตร 
   5 ตุลาคม 2561 ได้ร่วมทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร(ศูนย์วิจัยพืชสวนเดิม)  ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและสถานการณ์การปลูกส้มโอของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง โดยเฉพาะพันธุ์ท่าข่อยซึ่งเป็นพันธุ์พืชท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร ซึ่งพื้นที่ปลูกเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆ สวนใหม่ที่เกิดขึ้นต่างก็ปลูกพันธุ์อื่นๆกันหมด แม้แต่แปลงท่าข่อยเดิมที่ต้นมีอายุมากขึ้น เจ้าของสวนก็ปลูกพันธุ์อื่นแซมหมดแล้ว เหตุผลสำคัญเพราะผลส้มท่าข่อยราคาขายออกจากสวนถูกมาก
.....อีกไม่นานสวนส้มโอเพื่อการค้าอาจไม่มีพันธุ์ท่าข่อยหลงเหลืออยู่เลย ยกเว้นตามบ้านหรือแปลงที่ปลูกแซมๆเท่านั้น
ส้มโอท่าข่อย จะพัฒนาและรักษาให้คงอยู่กับจังหวัดพิจิตร สมกับเป็นพืช GI ได้อย่างไร คงต้องคิดและหาแนวทางสร้างสรรค์ร่วมกันต่อไป

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)