ภาพยังไม่มีภาพเด็ดๆ นำขึ้นโชว์ ดูภาพหัวใจไม่เต็มกรอบไปก่อนนะพี่ ส่วนหัวบล็อคสวยแล้ว ห้ามวิจารณ์ว่าไม่สวย เดี๋ยวโกรธแล้วจะทวงงานนะจะบอกให้ 

กบ โรงเรียน