สาระการประชุมกลุ่ม Admin IUG11th

moonlight
หนึ่งในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของคนทำงานห้องสมุด

สาระการประชุมกลุ่ม Admin ประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (IUG 11th )            

1.  สืบเนื่องจากการประชุมกลุ่ม Admin ในการประชุม IUG 10th ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานผู้ใช้ห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC และมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโดยประกอบด้วยผู้บริหารห้องสมุดแต่ละแห่ง รวมทั้งผู้แทนแต่ละโมดูลของทุกสถาบันเป็นคณะทำงานนั้น  เนื่องจากที่ประชุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนผู้บริหาร  มีความเห็นตรงกันว่า คณะกรรมการดำเนินงานผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ควรดำเนินการต่อ แต่ควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง จึงควรเปลี่ยนคณะกรรมการดำเนินงานจากผู้บริหาร  มาเป็นผู้แทนที่มาจากผู้ปฏิบัติงานในแต่ละห้องสมุดแทน ( แต่ละห้องสมุดเลือกผู้แทนในโมดูลใดโมดูลหนึ่งของห้องสมุดนั้นๆมา 1 คน เป็นคณะทำงาน  มีวาระการทำงาน 2 ปี และมอบหมายให้ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในระยะแรก          

2. หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานผู้ใช้ห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC  ส่วนใหญ่ยังคงเดิม  มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วน เช่น  หน้าที่ของคณะกรรมการเรื่องการจัดประชุมประจำปี ซึ่งจะร่วมดำเนินการกับสถาบันที่รับเป็นเจ้าภาพในการคิดรูปแบบการประชุมและประเด็นหัวข้อต่างๆ  ส่วนคณะทำงานแต่ละโมดูลนั้นให้ยกเลิกไป  เพราะมีคณะกรรมการที่มาจากผู้แทนของแต่ละห้องสมุดแล้ว          

  3.  ความคืบหน้าจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน IUG 10th ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เสนอให้มีการจัดทำ Website ของกลุ่ม IUG โดยคุณจีรพล คุ่มเคี่ยม นั้น  คุณจีรพล คุ่มเคี่ยมได้แจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยเข้าดูได้ที่ website Thailis          

4.  ประเด็นต่อเนื่องมาจากการประชุม IUG 8th  ณ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ที่ดร. ปราณี นิลกรณ์  ผู้อำนวยการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้นได้เสนอแนวคิดในการร่วมมือทำ Sharing resource ด้วย INN-Reach ของบริษัท Innovative  โดยเป็นโครงการทดลองซึ่งระยะแรกนั้นมีสถาบันที่เข้าร่วม 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  แต่หลังจากนั้นการดำเนินงานได้หยุดไป ไม่มีความคืบหน้า  อีกทั้งไม่มีความชัดเจนเรื่องค่าใช้จ่าย  ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอให้บริษัท Innovative สนับสนุนเรื่อง Hardware สำหรับโครงการนี้ เพื่อดำเนินการต่อ และหากในอนาคตเมื่อพัฒนา INN-Reach ให้ใช้งานได้และต้องซื้อแล้ว  จะขอเสนอให้บริษัทลดค่า Maintenance ลง 20 % สำหรับแห่งที่เป็น Mill และ 5 % สำหรับแห่งที่ยังเป็น INNOPAC text based          

5.   การต่อรองเรื่องราคาค่า National License เพื่อลดราคา Maintenance เนื่องจากปัจจุบันห้องสมุดแต่ละแห่งต่างคนต่างจัดซื้อระบบ และต่างคนต่างจ่ายค่า Maintenance ทำให้เสียค่าใช้จ่ายมาก แต่ถ้าสามารถรวมเป็น National License  อาจลดค่าใช้จ่ายได้  ซึ่งประเด็นนี้ยังคงมีความเป็นไปได้ยาก เพราะขาดผู้นำในการทำหน้าที่ต่อรองกับบริษัท           

 6.   มีการเสนอให้บริษัท Innovative ตัดค่า Maintenance ส่วนของ Gateway ที่หลายแห่งซื้อมาตั้งแต่แรก แต่ไม่ได้ใช้  หรืออีกวิธีคือลดค่า Maintenance ส่วนของ Gateway นี้ลง           7.   มีการเสนอให้บริษัทเป็นผู้จัดประชุมผู้ใช้ห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC แทน เพราะแต่ละสถาบันจะได้ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพ  แต่ยังมีความเป็นไปได้ยาก            

8.   การประชุมครั้งต่อไปในปี 2550 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ

  ดิฉันมีโอกาสเข้าประชุมกลุ่ม System ของระบบ INNOPAC ช่วงวันที่ 2 ของการประชุม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ทำหน้าที่ admin ของระบบ INNOPAC ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบรรณารักษ์ระบบ  ทำให้ได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ๆในการปฏิบัติงาน  admin หลายแห่งยินดีที่จะถ่ายทอดแทคติคในการทำงานให้เร็วขึ้น ( วิธีการการตั้งค่าแสดงผลบางอย่างจากห้องสมุดอื่น พี่ๆ ยอมถ่ายทอดบอกกล่าวให้โดยไม่หวงว่าจะโดนลอก ซึ่งถ้าบอกต้องโดนลอกแน่นอน 55555 )  แสดงว่า กลุ่ม system ระบบ INNOPAC  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กันและกัน  ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการห้องสมุดมากๆ   ...              

ประเด็นสุดท้าย ไม่ได้เกี่ยวกับสาระการประชุม แต่มีความสำคัญเช่นกัน คือ อาหารต้อนรับของเจ้าภาพ อร่อยทุกอย่างเลยค่ะ  ตั้งแต่อาหารประจำถิ่น ส้มตำ ไก่ย่าง อาหารต่างชาติ ( อาหารเวียดนาม -- แหนมเนือง ) และการต้อนรับขับสู้ ... ขอบคุณหลายๆ ค่ะ    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#2006#user#group#innopac

หมายเลขบันทึก: 65453, เขียน: 06 Dec 2006 @ 11:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
รออ่านอยู่หลายวัน พึ่งเจอวันนี้เอง