ครู...ที่ฉันไม่มีวันลืม

Khanitta
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครู คือ   ผู้มีความหนักแน่น ผู้ควรแก่การเคารพของศิษย์ ผู้ที่ให้ความรู้ไม่จำกัดทุกที่ทุกเวลา ครูต้องเต็มไปด้วยความรู้และต้องรู้จักขวนขวายหาองค์ความรู้ใหม่ๆสะสมความดี มีบารมีมาก ครูไม่ปิดบังความรู้ควรมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ผู้ที่ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่สอน ผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์มีการศึกษามากหรือดีเป็นพิเศษ หรือมีทั้งประสบการณ์และการศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อื่นเกิดความเจริญก้าวหน้าได้

          ฉันรู้จักคำว่าครูตั้งแต่อายุ ๔ ขวบ เริ่มเข้าเรียนอนุบาลจากโรงเรียนบนดอยขนาดเล็ก ครูเป็นอาชีพแรกที่ฉันรู้จัก และได้สัมผัส ได้เรียนรู้จากครู ครูสอนให้เรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีวิต ครูเป็นผู้เสียสละ ผู้มีใจกว้างอันสูงส่ง ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ อบรมชี้แนะให้ศิษย์เป็นคนดี มีความรู้ มีความสุขในชีวิต ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตั้งแต่เล็กจนโตถึงปัจจุบันฉันได้เรียนรู้จากครูหลายๆท่าน ที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน และอบรมสั่งสอนฉันมาตลอดเวลาจึงทำให้ฉันดำรงชีวิตได้จนถึงวันนี้ ฉันเห็นพระคุณของครูเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้ฉันได้ใช้วิชาความรู้จากครูมาดำเนินชีวิตทุกวันนี้อย่างมีคุณค่า จากประสบการณ์ชีวิตที่เคยเรียนโรงเรียนบนดอย จะเห็นว่าครูแต่ละคนรักอาชีพ รักลูกศิษย์ รักโรงเรียน รักชาวบ้าน ครูเป็นผู้มีความรู้ให้ความรู้แก่ศิษย์ในโรงเรียน พัฒนาตนเองเพื่อถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆดีๆที่มีประโยชน์แก่ศิษย์ ดูและรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสร้างความรักความสามัคคีกับชาวบ้านเพื่อให้มีส่วนร่วมกับโรงเรียนและเพื่อความสงบสุขของโรงเรียนและชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

         ฉันมีครูในดวงใจหนึ่งคน ฉันไม่เคยลืมพระคุณของครูคนนี้เลย เป็นครูที่มีเทคนิคการสอนที่ดีมาก และให้ทุกสิ่งทุกย่างแก่ศิษย์ แต่ครูคนนี้ได้จากโลกนี้ไปแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความเป็นครูของ "ขนิษฐา ชลใสเย็น"ความเห็น (42)

เขียนเมื่อ 

ขอให้ท่านสู่สุคติครับ

เขียนเมื่อ 

@Ongkuleemarnขอบคุณค่ะอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ครูโชคดีที่มีครูแบบนี้สอนให้ได้เรียนรู้และอยู่ในความทรงจำตลอดไป

เขียนเมื่อ 

@ณภัชชา ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ท่าจะอยู่ในความทรงจำของเราค่ะ

เขียนเมื่อ 

ศิษย์ดีเพราะมีครู

เขียนเมื่อ 

ท่านจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป

ท่านจะอยู่ในใจและความทรงจำตลอดไปคะ

เขียนเมื่อ 

โชคดีที่ได้เจอท่านครับ

เขียนเมื่อ 

ประทับใจมากเลยคะ

เขียนเมื่อ 

ท่านจะอยู่ในใจเราตลอดไปค่ะ

ท่านจะมองเราจากบนฟ้าที่ไหนสักแห่งแหละครับ สู้ๆ

ท่านจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปคะ

เขียนเมื่อ 

ท่านจะคอยดูความสำเร็จของเราคะ ^^

ท่านจะอยู่ในใจเราตลอดไปนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

สู้ต่อไปนะคะ ท่านคงมองเราอยู่เพื่อคอยดูความสำเร็จค่ะ

เขียนเมื่อ 

สู้ต่อไปครับผม

ท่านจะคอยเป็นกำลังใจให้ครับ

เขียนเมื่อ 

ท่านอยู่ในใจเราเสมอ

เขียนเมื่อ 

@สุพิชฌาย์

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

@คนบนฟ้า

ใช่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

@รจนา ตาสุยะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

@เกศินี ป๊อกนันตา

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

@บัวแก้ว

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

@Sukanya C.

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

@stamptamp

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

@นายจันทร์เจ้า

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

@คนครัว

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

@วณัฐพล ตุ่นแก้ว

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

@นางสาวเกศริน กาไว

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

@myfernz

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

@พัชรินทร์ ทีเก่ง

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

@กัญญา สมอ๊อด

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

@DocAutomotive

ขอบคุณค่ะ

เขียนได้ดีมากจ้า

เขียนเมื่อ 

@เมษา ใจโอบอ้อม

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ประทับใจมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

@sirisopa minmunin

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครูจะอยู่ในใจตลอดไปค่ะ

เขียนเมื่อ 

@kwanthai

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สุดยอด

เขียนเมื่อ 

สุดยอดคะ