การเมืองใช่เรื่องร้าย (โคลงดั้น)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โคลงดั้นตรีพิธพรรณ

...การเมืองใช่เรื่องร้าย.......เลวทราม
แท้เรื่องทุกผู้นาม..............เกี่ยวข้อง
ควรชนทั่วเขตคาม............เข้าส่วน..สร้างเฮย
จัดประโยชน์จักต้องให้......เที่ยงธรรม

...การเมืองควรแท้ท่าน.......สละตน
วีรกรรมซื่อตรง..................รับใช้
ไป่ผยองต่อผองชน............ทุกเหล่า
สมาชิกสภาฯไซร้ต้อง.........สง่างาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)