myfernz

myfernz
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครู
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ
Usernamebiifernz
สมาชิกเลขที่221500
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จากเด็กหลังเขาที่มีความใฝ่ฝันต่างๆมากมายมาตลอด แต่ยังไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองว่าจะทำอะไร จะเป็นอะไร ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาในระดับป.ตรี จึงเกิดการว่างงาน แต่ก็ช่วยกิจการของที่บ้านไปพลางๆก่อน จากการที่ได้รับแรงกดดันคนรอบข้างจึงมีความต้องที่ว่าต้องหางานทำ พอเวลาผ่านไปได้ไม่นานก็มีโอกาสเริ่มต้นประสบการณ์การทำงานจากการเป็นลูกจ้างของธนาคารแห่งหนึ่ง และเริ่มต้นเส้นทางการทำงานสายอาชีพครูโดยการสอนพิเศษ

ชื่อ : นางสาวปรียา  กุลนา   

ชื่อเล่น : ใบเฟิร์น

วัน/เดือน/ปี เกิด :  2 กรกฎาคม 2535

การศึกษา : จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปัจจุบัน : ครูผู้สอน โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ

E-mail : [email protected]

“…..ไม่มีทานใดยิ่งใหญ่เท่ากับทานทางปัญญา การให้ปัญญาคนนั้นเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะปัญญาเป็นหนทางสู่การสร้างอาชีพ สร้างชีวิต การดำเนินชีวิตของคน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูได้ทำนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลก….”