ฝึกงานวันที่ 34 หน่วยฝึกเทศบาลนครนครปฐม

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561

เวลา 08.00 เดินถึงสำนักงานเทศบาลนครปฐม ทำการเซ็นต์ชื่อและทักทายสวัสดีพี่ๆในห้องทำงาน จากนั้นเริ่มทำงานในเวลา 8.30

..ช่วงเช้าวันนี้ได้ตรวจเลขเอกสาร เพื่อจะออกเลขฎีกา และนำเอกสารเล่มฎีกาไปส่งยังสำนักงานการคลังในเทศบาลนครนครปฐม
  .. ช่วงบ่ายได้ทำการลงบันทึกแฟ้มเอกสาร ที่ส่งไปยังห้องนายกเทศบาล ห้องปลัด ห้องรองปลัด โดยทำการลงเลขบันทึก เรื่องบันทึก วันที่ และสถานะของแฟ้ม ลงในโปรแกรมไมโครซอฟเอกเซลล์ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานหน่วยที่ 1 เทศบาลนครปฐมความเห็น (0)