วณัฐพล ตุ่นแก้ว

ครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ( L.C.C.)
Usernamewanutphol
สมาชิกเลขที่221641
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ นายวณัฐพล  ตุ่นแก้ว (ก้อง) เกิดวันที่ 16 ก.ค.34 ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (LCC) 

จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพ) ปีการศึกษา 2557 วุฒิการศึกษา บช.บ.บัญชีบัณฑิต

ภูมิลำเนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่