เกศินี ป๊อกนันตา

ครูพิเศษสอน
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
Usernameketsinee
สมาชิกเลขที่221635
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ : นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา

ชื่อเล่น : อุ้ม

วัน/เดือน/ปี เกิด :  8 เมษายน 2537

สัญชาติ : ไทย     ศาสนา : พุทธ

การศึกษา : จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน : ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และกำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

E-mail : [email protected]

คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น  (Where There's a will, there's a will.)   


>ชีวิตของครูคือการเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด<

ครู คือ "ผู้ให้  ผู้เติมเต็ม  และผู้มีเมตตา"

ครูคือผู้ให้...ความรู้ โอกาส ความคิด ชีวิต กำลังใจ ให้อภัย

ครูคือผู้เติมเต็ม ...ความรู้ ประสบการณ์ สติปัญญา

ครูคือผู้มีเมตตา...ต่อศิษย์ และทุกๆคน

ดังนั้นอาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติ  และศักดิ์ศรี เพราะต้องเป็นแบบอย่าง ต้นแบบที่ดีแก่ศิษย์ สังคมและประเทศชาติ

อีกทั้งยังต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู คือ มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพื่อที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ให้ถึงฝั่งฝันและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

สุดท้ายนี้ฉันคิดว่า...ฉันเป็นครูที่ใจดี เข้าใจเด็กและเมตตาเด็ก