เกศินี ป๊อกนันตา


ครูพิเศษสอน
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
Username
ketsinee
สมาชิกเลขที่
221635
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ชื่อ : นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา

ชื่อเล่น : อุ้ม

วัน/เดือน/ปี เกิด :  8 เมษายน 2537

สัญชาติ : ไทย     ศาสนา : พุทธ

การศึกษา : จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน : ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และกำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

E-mail : [email protected]

คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น  (Where There's a will, there's a will.)   


>ชีวิตของครูคือการเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด<

ครู คือ "ผู้ให้  ผู้เติมเต็ม  และผู้มีเมตตา"

ครูคือผู้ให้...ความรู้ โอกาส ความคิด ชีวิต กำลังใจ ให้อภัย

ครูคือผู้เติมเต็ม ...ความรู้ ประสบการณ์ สติปัญญา

ครูคือผู้มีเมตตา...ต่อศิษย์ และทุกๆคน

ดังนั้นอาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติ  และศักดิ์ศรี เพราะต้องเป็นแบบอย่าง ต้นแบบที่ดีแก่ศิษย์ สังคมและประเทศชาติ

อีกทั้งยังต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู คือ มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพื่อที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ให้ถึงฝั่งฝันและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

สุดท้ายนี้ฉันคิดว่า...ฉันเป็นครูที่ใจดี เข้าใจเด็กและเมตตาเด็กพบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท