สดุดีพ่อหลวง ของจงทรงพระเจริญครับ รักพ่อที่บ้านมากๆ