คิดถึงพ่อ...ฝากไปให้พ่อ …กับดวงดาว

 พ่อ...ผู้เสียสละ..ผู้ยอมเหนื่อยยาก

ผู้ให้และสร้างจิตวิญญาณแก่ลูก

 ผู้ให้ความรัก ความห่วงใย ให้ปรารถนาดีต่อลูก

หล่อหลอมลูกให้เป็นคนดี (ในแบบฉบับของพ่อ)

 ให้ความคุ้มครองป้องกันอันตราย แก่ลูก ....

ให้..ให้..และให้...โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 เพียงแค่อยากเห็นลูกมีความสุข...และเป็นคนดีของสังคม...

พ่อผู้ซึ่งเป็นแรงผลักดัน

 จะรักพ่อตลอดไป..แม้จะไม่เคยพูดว่ารักพ่อ

ถึงจะสายเกินไป แต่ไม่ช้าเพราะในใจรักพ่อเสมอ

  และจะเดินตามรอยเท้าแห่งความดีของพ่อ

จะทำดีเพื่อพ่อ เหนื่อยยากเพียงไหนจะไม่ทำให้พ่อผิดหวัง....

รู้ว่าพ่อคอยมองอยู่เสมอ...

     

.....ใครหนอ....

...ใคร หนอ รักเราเท่าชีวี ใครหนอ ปราณี ไม่มีเสื่อมคลาย

ใครหนอ รักเราใช่เพียงรูปกาย รักเขาไม่หน่าย มิคิดทำลาย ใคร หนา 

ใครหนอ เห็นเรา เศร้าทรวงใน ใครหนอ เอาใจปลอบเราเรื่อยมา ใครหนอ รักเราดังดวงแก้วตา รักเขากว้างกว่า พื้นพสุธา นภากาศ       จะเอาโลก มาทำปากกา แล้วเอานภา มาแทน กระดาษ เอาน้ำหมด มหาสมุทรแทนหมึกวาด  ประกาศ พระคุณไม่พอ       ใครหนอ รักเรา เท่าชีวัน (เท่าชีวัน)   ใครหนอ ใครกันให้เราขี่คอ(คุณพ่อ คุณแม่)  ใครหนอ ชักชวนดูหนังสี่จอ รู้แล้วละก็ อย่ามัวรั้งรอ ทดแทนบุญคุณ        ใครหนอ รักเรา เท่าชีวัน (เท่าชีวัน)  ใครหนอ ใครกันให้เราขี่คอ(คุณพ่อ คุณแม่)

ใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอ รู้แล้วละก็ อย่ามัวรั้งรอ ทดแทนบุญคุณ...

  

ขอบคุณดอกพุทธรักษาที่ฝากไปบูชาพ่อ : จากhttp://www.maipradabonline.com/