ความเห็น 108558

ฝากไปให้พ่อ

  เมื่อได้อ่านยิ่งช่วยกระตุ้นเตือนให้ระลึกถึงพ่อ ปรกติก็ได้ปฏิบัติและทำสิ่งดีๆให้กับพ่อเป็นประจำอยู่แล้วเพราะพี่ถือว่าความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และจะทำให้ชีวิตเราเจริญจ้ะหนู