จากการไปชมงาน มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ของ สคส. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2547  ณ ไบเทค     บางนา สิ่งที่ดิฉันค้นหาและเก็บเกี่ยวมาเป็นความรู้และประสบการณ์จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่

          เรื่องที่ 1  ได้เห็นความพร้อมเพรียงของคนที่เกี่ยวข้องกับ KM มาชุมนุมกันอย่างมากหน้าหลายตา ที่เรียกว่า นัดหมายเดียวกัน

          เรื่องที่ 2  ได้เห็นความร่วมมือที่แต่ละคนทำงานเพื่อองค์กร  ภายใต้สื่อกลาง ที่เรียกว่า KM

         เรื่องที่ 3  ได้ค้นหาและเรียนรู้ตามใจตนเอง โดย "ใจและตัวเอง" เป็นใหญ่ ที่เรียกว่า เรียนรู้ตามอัธยาศัย

          เรื่องที่ 4  ได้เห็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกัน ที่เรียกว่า  การเรียนรู้ไร้พรหมแดน

          เรื่องที่ 5  ได้ฝึกประสบการณ์ใหม่ ๆ กับสิ่งที่ไม่เคยทำ ที่เรียกว่า เรียนรู้จากการลงมือทำ

          เรื่องที่ 6  ได้ให้กำลังใจกับคนทำงานในที่ชุมชนที่เป็นเวทีสากล ที่เรียกว่า เวทีนี้มีเพื่อนร่วมทาง

          เรื่องที่ 7  ได้พบคนที่ไม่ค่อยได้พบเจอกันมานาน ที่เรียกว่า ภารกิจและเวลาเป็นเครื่องขัดขวางการพบกัน

          เรื่องที่ 8  ได้เปิดหูเปิดตากับโลกภายนอกของ KM  ที่เรียกว่า  การเรียนรู้จากผู้รู้จริง

          เรื่องที่ 9  ได้ร่วมจัดห้องเรียนและเวทีนำเสนอองค์ความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ที่เรียกว่า มีส่วนร่วมในงานที่ทำ

          เรื่องที่ 10 ได้สติและความระลึกได้ เพื่อเตือนตนเอง ที่เรียกว่า ถ้าเราอยู่กับวันนี้ (เรื่องเก่า ๆ) เราก็จะไม่เห็นสิ่งใหม่ ๆ ของวันพรุ่งนี้

          "ถ้าเราคิดว่าเรารู้แล้ว...เราก็จะไม่ได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกเลย"

          "คนที่คิดว่าตัวเอง....รู้แล้วทุกเรื่อง...ก็เป็นการปิดตัวเอง 

            ไม่ให้มีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีก...ต่อไปก็จะกลายเป็นคนที่

            รู้น้อยที่สุด"

     ฉะนั้น ดิฉันจึงขอขอบคุณ KM ที่ได้ให้โอกาสมาเรียนรู้ ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กับ 10 เรื่อง ที่ดิฉันได้นำกลับมาเป็น ทุนรองรัง ในการทำงานของวันพรุ่งนี้.