เสียงสะท้อนจากฅนด้อยโอกาส : เมื่อภาระเปลี่ยนเป็นพลัง

เมื่อภาระเปลี่ยนเป็นพลัง  

     พลังสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา และที่สำคัญใครก็สามารถสร้างหรือก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจน และที่สำคัญส่วนใหญ่พลังสร้างสรรคนั้นจะนำไปสู่การวิวัฒน์หรือพัฒนาบุคคล กลุ่มคน ชุมชน หรือสังคมนั้น ๆ อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

     สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ในฐานะที่ทำงานเกาะติดในพื้นที่สาธารณะในหลาย ๆ พื้นที่ ทำงานกับกลุ่มคนที่ได้ชื่อว่า คนด้อยโอกาส ที่หลาย ๆ คนมองว่า เป็นภาระของสังคม เป็นคนที่สังคมต้องเข้าไปโอบอุ้ม เข้าไปดูแล และช่วยเหลือให้การสงเคาระห์แต่เพียงอย่างเดียว แต่มาถึงวันนี้แล้ว อิสรชน ค้นพบว่าภาระนั้นกำลังก้าวเข้าสู่การแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคม โดยเฉพาะการเกื้อกูลคนด้อยโอกาสด้วยกันเอง 

     จากคนด้อยโอกาสที่สังคมมองว่าเป็นภาระ เปลี่ยนเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคม ?? หลายคนอาจจะฟังแล้วเกิดคำถามขึ้นในใจว่า เป็นไปได้ด้วยหรือ ?? เป็นคำถามที่ อิสรชน ได้รับจากคนทั่ว ๆ ไปที่มองเข้ามาอย่างคนนอก เพราะจากภาพที่เขาเห็น สิ่งที่เขารับรู้รับฟัง เกี่ยวกับคนด้อยโอกาสในสังคมไทยนั้นมักจะเป็นไปในทางลบมากกว่าสิ่งที่มีและกำลังจะเกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ 

     เมื่อภาระที่หลายๆ คนมองอยู่กำลังจะแปรเปลี่ยนมาเป็นพลังสร้างสรรค์ในการเสริมช่วยขับเคลื่อนสังคม ช่วยร่วมแก้ไขและบรรเทาความรุนแรงของสังคมที่โดนกระหน่ำด้วยกระแสทุนนิยมอย่างไม่มีทางหลบเลี่ยง สิ่งที่คนด้อยโอกาสที่มีความคิดจะเปลี่ยน หรือวิวัฒน์ตัวเองจาก ภาระมาเป็นพลังต้องการนั้น ก็คือ โอกาส โอกาสที่ทุกภาคส่วนจะเปิด จะให้ เพื่อให้เขามีพื้นที่ทางสังคมในการแสดงออกซึ่งตัวตนที่เขาอยากจะสื่อให้สังคมได้รับทราบ และ สนับสนุนการเริ่มต้นที่จะเปลี่ยน เพราะหากไม่มีโอกาส หรือ ไม่มีพื้นที่ในการพิสูจน์ตัวเองแล้ว แรงบันดาลใจในการที่จะเปลี่ยนแปลง หรือ แปรภาระให้เป็นพลังนั้น ก็อาจจะเป็นหมันทางความคิดในที่สุด 

     และเมื่อพลังสร้างสรรค์ของคนด้อยโอกาสก่อเกิดขึ้นแล้ว การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน ก็ควรจะตามมาและนำไปสู่การขยายผลทางความคิดไปยังคนอื่น ๆ ต่อไป และน่าจะเป็นคำตอบในเบื้องต้นได้ว่า การแปรภาระเป็นพลังนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร และ หาก คุณเองต้องการที่จะเรียนรู้ การเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ว่า ภาระจะเป็นพลังได้อย่างไรนั้น อิสรชน ยินดีเป็นสะพานในการเชื่อมโยงโอกาสนั้นเข้าหากัน อยู่ที่ว่าคุณจะให้โอกาสตัวเองด้วยหรือไม่เท่านั้น   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสียงสะท้อนจากฅนด้อยโอกาส

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการเรียนรู้#พลัง#สร้างสรรค์#คนชายขอบ#คนด้อยโอกาส#งานเพื่อสังคม#ภาระ

หมายเลขบันทึก: 65073, เขียน: 04 Dec 2006 @ 09:20 (), แก้ไข: 09 Apr 2012 @ 14:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)