ชีวิตคือการเดินทาง  เพื่อเกิดการเรียนรู้ เมื่อมีโอกาสผ่านมาทาง

มวกเหล็ก สระบุรี   จึงได้ตัดสินใจที่จะไม่เลยแหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย ที่คิด ว่าอีกหลายชีวิตยังเที่ยวกันไม่หมดแต่เราไปเน้นท่องเที่ยวต่างประเทศ 

 

 

  จึงทำให้เกิดการเสียดุลย์เงินตราไหลออกนอกประเทศ  และที่สำคัญไม่เกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติที่ตนมีอยู่หรือเกิดความผูกพันในสิ่งนั้นๆ ฉะนั้นเวลาทำอะไรจึงขาดการยั้งคิดในการทำลายธรรมชาติ 

 

 

 

    แม้อดีตสมัยเป็นนักเรียนจะมีโอกาสได้มาเยือนเจ็ดสาวน้อยแต่ที่ว่าเวลาย้อนไม่ได้ แต่สถานที่สามารถย้อนกลับมาได้  ดังนั้นสิ่งที่เห็นและเกิดความซาบซึ้งประทับใจในความเป็นคนไทย    ต่อพระราชดำรัส สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ  ที่เขียนไว้ชัดเจนเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้รับรู้ ในแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ              พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ   ฉันจะเป็นป่า  ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ    พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่าฯ         

 

 

 

     

 

  ชื่อนั้นสำคัญไฉน น้ำตกเจ็ดสาวน้อย  มีที่มาที่ไปตามตำนานเล่าขานว่าของชาวบ้านว่า   มีนักท่องเที่ยวจมน้ำเสียชีวิตวันเดียว 7 คน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้หญิงทั้งหมด ส่วนอีกสมมติฐานหนึ่ง  

กล่าว่า  เดิมทิศเหนือของน้ำตกมีหมู่บ้านชื่อว่าบ้านเสาน้อยต่อมาเรียกเพี้ยนเป็นสาวน้อย สรุปที่มาของน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มาจากสมมติฐานทั้งสองที่กล่าวมานั้น          

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

         วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยการสำรวจของเจ้าหน้าที่กองบำรุงกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรสหกรณ์  มีเนื้อที่ 540 ไร่ (อยู่ในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 351 ไร่  และมีพื้นที่อยู่ใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 189 ไร่) 

 

 

 โดยมีคลองมวกเหล็กเป็นเส้นแบ่งเขต    น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกเจ็ดชั้น  

 

มีน้ำไหลตลอดปีแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป

 

 

   

 

 

อุทยานฯ มีที่สำหรับกางเต๊นท์ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรมและเล่นรอบกองไฟ      

         ด้านการศึกษาธรรมชาติ  ได้แก่  

 1.ศึกษาพันธุ์ไม้มีพันธุ์ไม้ให้ศึกษากว่า 80 สายพันธุ์  ทั้งบริเวณริมลำธาร  ในป่า ตลอดจนภายในสวนรวมพันธ์ไม้วรรณคดีและสวนรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่า

      2. ดูนก ในอุทยานฯ มีนกกว่า 10 ชนิด ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ         

 

3. ดูผีเสื้อ  

 นักท่องเที่ยวสามารถดูผีเสื้อตามธรรมชาติที่มีในอุทยานฯตลอดทั้งปี

 เสน่ห์ของ “อุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ต้องไปสัมผัสด้วยตนเอง เพราะเท่าที่สังเกตุดูปัจจุบันเป็นที่ประทับใจของเยาวชนไทยอย่างมาก 

การเดินทางสะดวกสบายอาหารการกินพร้อมและการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง หากใครยังไม่ไปเยือน  ชีวิตนี้ควรได้สัมผัสสิ่งดีๆสวยๆงามๆ และอนุรักษ์ให้ลูกหลานต่อไปลาก่อน

เจ็ดสาวน้อย  ที่น่ารัก