เมื่อคืนวานนี้ ( ๓ ธ.ค.๒๕๔๙ ) พาสมาชิกครอบครัวไปเดินเที่ยว และนั่งชมการแสดง ที่งานสานศิลป์ถิ่นน่าน ครั้งที่ ๒ ใช้สนามหญ้าหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน จัดงาน

                          เคยมีการจัดงานมาแล้ว แต่คราวนั้น ดูติดขัดอาจไม่สมบูรณ์ ผู้เกี่ยวข้องได้รับบทเรียนกันไปมาก เห็นความตั้งใจของคุณเบิ้ม ทราบว่าอยู่บ้านหัวเวียงใต้ และคุณไก่ หัวหน้าพิพิธภัณฑฯ ที่เป็นเรี่ยวเป็นแรงออกหน้าเหนื่อยกาย เหนื่อยใจในคราวนั้น

                          เมื่อคืนวานนี้ตอนเดินเข้างานพบหัวหน้าไก่  ทักทายว่าไปไหนมาถึงเพิ่งมา เลยบอกว่าไปร่วมงาน จัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ที่กรุงเทพฯ เพิ่งเดินมาถึงตอนเช้า แล้วตอนกลางคืนก็มาร่วมงาน มองโดยรวมแล้วเป็นเพราะเขาได้เรียนรู้ และทบทวน ทำให้งานครั้งนี้ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ ผู้เกี่ยวข้องเหนื่อยใจไม่มาก การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่มีความชัดเจนกว่าที่ผ่านมา