กี่ครั้งที่ชีวิตได้เคยทำบุญตักบาตรหากนับได้ ก็แสดงว่าเป็นคนห่างวัดไม่น้อย โอกาสอีกครั้งสำหรับคนที่จะนับครั้งตักบาตรต่อไป  และสำหรับคนที่ตักบาตรนับครั้ง หรือจำครั้งไม่ได้ ชาวราชภัฏนครศรีฯ ร่วมทำบุญได้พรุ่งนี้ 4  ธ.ค. 49 นี้