ขอบพระคุณ และ รอกำลังหนุน เพิ่มหมุนภูมิปัญญา พาสังคมไทเจริญ

 ปิดไปแล้วสำหรับการจัดมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณสมาชิกในห้อง "คุณอำนวยแห่งชาติ" และ ทีมงานคุณอำนวยแห่งบ้านผู้หว่าน๒ รวมทั้งทีมงานที่แตกหน่อต่อยอดอีกหลายท่าน เช่น

ภาพ จากซ้าย ท่านสิงห์ป่าสัก ท่านชายขอบ ท่านไร้กรอบ(เสื้อน้ำตาล) และ ท่านทวีสิน หลังสุดหน้าจอ

 ๑. ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ หรือ คนไร้กรอบ (คลิก)

 ๒. คุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ คนดอยปูนแก่งคอย (คลิก)

 ๓. อาจารย์Beeman (คลิก)

ภาพ อาจารย์ ดร.ขจิต หลับตา Deep Listening กับการเป็นคุณลิขิต ของ คนไร้กรอบ อริยชน

 ๔. อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง (คลิก)

 ๕. ท่านชายขอบ (คลิก)

 ๖. ท่านสิงห์ป่าสัก (คลิก)

ภาพ ท่านกนิษฐา กำลังบันทึกวิดีโอ พี่เม่ยกำลังสนใจ ดร.ไร้กรอบ ท่าน BeeMan แอบมองพี่เม่ย และ ท่านขจิตกำลัง ทำอะไรเอ่ย?

 ๗.พี่เม่ย (คลิก)

ภาพ BeeMan และ พี่เม่ย

 ๙. ท่านกนิษฐา ตรีรัตนภรณ์

 ๑๐. อาจารย์ Handy (คลิก)

 ๑๑. ครูนง เมืองคอน (คลิก)

ครูนอง จับไมค์ ช่วย ลปรร ครับ

 ๑๒. ดร.บุญดี จาก สถาบันเพิ่มผลผลิต

 ๑๓.พี่จินตนา จาก มวล

 และ อีกหลายๆท่านที่เข้ามา ลปรร หรือ แลก เปลี่น เรียน รู้ ในห้อง คุณอำนวยร่วมกู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 มหกรรมปิดไปแล้ว แต่สังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดกว้างขึ้น ประเด็นที่เตือนในหัวใจ ทำอย่างไร ไทเจริญ เรียนรู้เพื่อการพัฒนา พาสังคมไกลอวิชชา แตกกอ แตกหน่อ ต่อยอด กอดกันด้วยใจ สามัคคี พลีชีวี สู่ความพอเพียง เรียบเรียงแนวคิด พิชิตด้วยปัญญา ครับ

 กราบคารวะทุกๆท่าน รวมพลังสร้างสรรค์ ร่วมกู่สู่สังคมอุดมปัญญา ครับ

JJ