หลักสูตร นวส.มืออาชีพ กับการพัฒนาองค์กร (ตอนที่ 2 ความคาดหวัง ของหลักสูตร นวส.มืออาชีพ)


   ก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องว่า เมื่อเราเข้าใจเหตุและผลของที่มาของหลักสูตร เข้าใจหลักคิดของการดำเนินการ ตลอดจนสิ่งที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งที่เป็นส่วนสนับสนุนและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะนำข้อมูลมาสู่การออกแบบ ความว่า...

การออกแบบ/พัฒนาหลักสูตร นวส.มืออาชีพ ให้ความสำคัญกับประเด็นที่จะให้เกิดผลจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ 6 ด้านสำคัญ คือ

                    1. การปรับกระบวนทัศน์ เราอยากเห็นน้องเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ ( Paradigm Shift)  คือ ฉันคือนักส่งเสริมการเกษตร ฉันจะพัฒนาตนเองเป็นนักส่งเสริมการเกษตรที่ดี เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น ของเกษตรกร ฉันรักอาชีพนักส่งเสริมการเกษตร ฉันอยากจะพัฒนาความรู้ของตนเอง

                    2. การพัฒนาตนเอง เราอยากเห็นน้องเกิดความมุ่งมั่น ค้นหาตัวเองพบ รู้จักจุดแข็ง/จุดอ่อนของตนเอง สามารถกำหนดประเด็นหรือเป้าหมายที่จะพัฒนาตนเอง

                    3. เกิดทีม/เครือข่าย เราอยากเห็น น้องมีการจัดทีมเพื่อร่วมเรียนรู้ (Team Learning) มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการทำงาน แลกเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีการทำงานในแต่ละพื้นที่

                    4. สร้างระบบการทำงานได้ เข้าใจระบบการทำงานส่งเสริมการเกษตร รู้จักระบบย่อย  ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร สามารถสร้างระบบการทำงานในภาระงานที่ต้องรับผิดชอบได้ หรือพัฒนาเป็นระบบการทำงานในหน่วยงานได้

                    5. สร้างกระบวนการทำงานได้ เมื่อมีภาระรับผิดชอบงาน สามารถวิเคราะห์และออกแบบเป็น   กระบวนการทำงาน หรือ ขั้นตอนการทำงาน (Step of Work) เพื่อที่จะกำหนดหรือแบ่งความรับผิดชอบ กรณีต้องมีภาคีหรือเครือข่ายเข้ามาร่วม/สนับสนุนการปฏิบัติงาน

                    6. บันทึก/รายงาน/นำเสนองาน เราอยากให้น้องมีทักษะในการเขียนรายงานได้ และนำเสนองานเป็น (เขียนเป็น พูดได้ นำเสนออย่างประทับใจ)

   ดังนั้น ถ้าหากเราพอจะมีประสบการณ์ที่ผ่านมาย่อมจะเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น การออกแบบก็จะเกิดขึ้นภายใต้ข้อเท็จจริง ก็หมายความว่า การนำไปสู่การปฏิบัติย่อมจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วหมายเลขบันทึก: 649517เขียนเมื่อ 12 สิงหาคม 2018 19:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 สิงหาคม 2018 19:21 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี