"ศาสตร์ชีวิต" เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น

ศาสตร์ชีวิตเสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

 พุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30-10.30 น)

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา

ดำเนินรายการโดย หลวงหม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท

ดร.แสน ชฎารัมย์  และ ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล

 สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

  • ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv
  • ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

8 สิงหาคม 2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)