เวทีเรียนรู้ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการที่เป็นนโยบาย ซึ่งจะต้องจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร โดยเกษตรอำเภอเป็นผู้บริหารงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย มีเกษตรกรเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ จึงเป็นโอกาสให้กับองค์กรได้มี "โรงเรียนฝึกวิทยากรเกษตรกร" ที่กระจายอยู่ทุกชุมชน 9101 ชุมชน ในวิชาที่แต่ละคนมีความชำนาญโดยการบรรยาย สาธิต ลงมือปฎิบัติจริง ดูงาน และจัดนิทรรศการ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

648986

เขียน

18 Jul 2018 @ 07:35
()

แก้ไข

18 Jul 2018 @ 07:36
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก