การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

MOLLY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ส่วนราชการสามารถเข้าสู่ระบบ Web Loader ผ่านทางเว็บไซต์ http://gfmisloader เพียงทางเดียวเท่านั้น (ปรับปรุงใหม่) (23 พ.ย. 2549)
 

          ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ขอความร่วมมือจากส่วนราชการให้เข้าสู่ระบบ Web Loader โดยผ่านทางเว็บไซต์ http://gfmisloader เท่านั้น” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 นั้น

          ระบบ GFMIS จะปิดให้บริการสำหรับการเข้าใช้งานโดยระบุ IP address ของเครื่อง Server โดยตรง ทำให้ส่วนราชการสามารถเข้าสู่ระบบ Web Loader ผ่านทางเว็บไซต์ http://gfmisloader เพียงทางเดียวเท่านั้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้การทำงานของเครื่อง Server มีการกระจายปริมาณงานที่ดีและมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

          สำหรับส่วนราชการที่นำส่งข้อมูล Excel Loader ผ่านเครือข่าย Intranet ของกระทรวง/ กรม ยังคงสามารถนำส่งข้อมูลได้ตามวิธีการเดิมที่เคยปฏิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GFMISความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#gfmis

หมายเลขบันทึก

64867

เขียน

02 Dec 2006 @ 15:41
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 11:45
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก