ผมเขียนบันทึกเกี่ยวกับ ความคิดที่จะพัฒนาเด็กในพื้นที่อำเภอปาย จากบันทึก  ปัญหาเด็กๆไม่เล็กอย่างที่คิด

สิ่งที่ผมหนักใจในช่วงเริ่มแรก สำหรับการพัฒนาเด็กที่ อ.ปาย คือ

  • ปัญหาเด็กที่หมักหมม ซับซ้อน ภายใต้ภาพของเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และโรแมนติค...ปัญหาเด็กที่ยากจนเกินกว่าคนไม่กี่คนจะแก้ไขได้
  • "เจ้าภาพ" ผมมองว่า งานพัฒนาเด็กไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจน กระทรวงสาธารณสุขก็ทำเพียงส่วนหนึ่ง และกระทรวงศึกษาก็ดูแลแต่เพียงส่วนหนึ่ง ต่างคนก็ต่างทำ
  • สถานการณ์ความเจริญที่รุนแรง ทุนนิยมที่มากเกินกว่าจะเรียนรู้เท่าทันที่เมืองปาย เป็นปัจจัยเร่งให้ ปัญหาที่มีอยู่มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นทุกวัน

ประเด็นหนักใจทั้งหมด ..ทำให้ผมเขียนบันทึก ปัญหาเด็กๆไม่เล็กอย่างที่คิดขึ้นมา จากการที่นั่งพูดคุยกับเพื่อนนักพัฒนาเพียงคนสองคน

เริ่มจากคิด และเตรียมตัวเก็บข้อมูล ประสานงานเพื่อนๆ และองค์กรที่คิดว่าน่าจะช่วยเหลือพวกเราได้ โชคดีที่ ทาง Unicef เห็นความสำคัญ ...

แต่จนแล้วจนรอดผมก็ยังขยับงานไม่ได้สักที...งานนี้เป็นงานอาสาสมัครครับ ...

คิดจะเปิดเวทีแรกที่ปาย ซึ่งผมคิดว่าเป็นเวทีวิเคราะห์สถานการณ์เด็ก ร่วมกัน ลองเสนอแนวคิดนี้ออกไปก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านสนับสนุนที่จะร่วมการผลักดันให้เกิดขึ้น

พอนิ่ง...ทุกอย่างก็นิ่งตาม จนกลับมาสงบเงียบเหมือนเดิม ขยะที่อยู่ใต้พรมยังคงมากมาย และเพิ่มมากขึ้น

ประตูแห่งโอกาสเปิดให้...ท้าทายให้ผมเดินเข้าสู่การทำงานด้านเด็กมากขึ้น

ทาง พมจ. แม่ฮ่องสอน ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ โทรศัพท์มาทาบทามให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ๑๗ จว.ภาคเหนือ ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ในหัวข้อประชุม "อบรมทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด (ครู ก) คาราวานเสริมสร้างเด็ก และการพัฒนาเด็กด้าน IQ และ EQ"

ผมได้เข้าไปร่วมอยู่ในทีมสหวิชาชีพ ๑ ใน ๘ คนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเข้ารับการอบรม และพัฒนาศักยภาพ ครู ก

น่าดีใจครับ สำหรับ โครงการดีๆจาก กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เกี่ยวกับการพัฒนาอนาคตของชาติ การพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม โดยภารกิจที่ลงมาทำเพื่อเด็ก เน้นการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม เด็กต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด พัฒนาครบทุกมิติ ได้แก่ กาย ใจ จิต อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม คุณธรรมหรือจิตวิญญาณไปพร้อมๆกัน 

แนวคิดการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม จึงเป็นแนวคิดที่น่าดีใจแทนเด็ก แทนประเทศไทยที่ให้ความสำคัญ"เด็ก"

สำคัญที่สุดคือ "เจ้าภาพ" ผมมองว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนที่อยู่ในสังคม  อาศัย สหวิชาการ การบูรณาการ รวมถึงตัวของเด็กเองด้วย

เพราะเด็กเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคต

งานอบรมในครั้งนี้ ทำให้ผมคลายความหนักใจตามประเด็นที่ผมกล่าวมาข้างต้น...ผมได้เรียนรู้กระบวนการ แนวคิด ที่ชัดเจนของกระบวนการพัฒนาเด็ก ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ผมมีเพื่อน ผมมีเครือข่ายที่จะมาร่วมกันสานงานต่อเพื่อเด็กของเรา...ไม่เหงาอีกต่อไป

แสนสุขใจ ประเทศไทยเรา ได้กำหนดวาระแห่งชาติว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก ระหว่างปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ ประกอบด้วย

  • ยุทธศาสตร์เสริมพลังครอบครัว
  • ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว
  • ยุทธศาสตร์เพิ่มบทบาทและเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก
  • ยุทธศาสตร์เสริมพลังปัญญา
  • ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพขององค์กรเครือข่ายและกลุ่มเด็ก/เยาวชน

ถึงแม้จะเป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นนิมิตรหมายอันดี 

งานอบรมครั้งนี้ ระยะเวลา ๕ วัน กับ ผู้เข้าร่วมกว่า ๑๗๐ คน ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ พวกเราร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการพัฒนาเด็ก กันอย่างจริงจัง

ได้ทั้งความรู้ ได้กระบวนการ ได้เพื่อน เครือข่าย การทำงาน

งานนี้เพื่อเด็กครับ!!!!