เมื่อคิดเรื่องพัฒนาเด็ก...ประตูแห่งโอกาสก็เปิด

เพราะเด็กเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคต

ผมเขียนบันทึกเกี่ยวกับ ความคิดที่จะพัฒนาเด็กในพื้นที่อำเภอปาย จากบันทึก  ปัญหาเด็กๆไม่เล็กอย่างที่คิด

สิ่งที่ผมหนักใจในช่วงเริ่มแรก สำหรับการพัฒนาเด็กที่ อ.ปาย คือ

 • ปัญหาเด็กที่หมักหมม ซับซ้อน ภายใต้ภาพของเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และโรแมนติค...ปัญหาเด็กที่ยากจนเกินกว่าคนไม่กี่คนจะแก้ไขได้
 • "เจ้าภาพ" ผมมองว่า งานพัฒนาเด็กไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจน กระทรวงสาธารณสุขก็ทำเพียงส่วนหนึ่ง และกระทรวงศึกษาก็ดูแลแต่เพียงส่วนหนึ่ง ต่างคนก็ต่างทำ
 • สถานการณ์ความเจริญที่รุนแรง ทุนนิยมที่มากเกินกว่าจะเรียนรู้เท่าทันที่เมืองปาย เป็นปัจจัยเร่งให้ ปัญหาที่มีอยู่มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นทุกวัน

ประเด็นหนักใจทั้งหมด ..ทำให้ผมเขียนบันทึก ปัญหาเด็กๆไม่เล็กอย่างที่คิดขึ้นมา จากการที่นั่งพูดคุยกับเพื่อนนักพัฒนาเพียงคนสองคน

เริ่มจากคิด และเตรียมตัวเก็บข้อมูล ประสานงานเพื่อนๆ และองค์กรที่คิดว่าน่าจะช่วยเหลือพวกเราได้ โชคดีที่ ทาง Unicef เห็นความสำคัญ ...

แต่จนแล้วจนรอดผมก็ยังขยับงานไม่ได้สักที...งานนี้เป็นงานอาสาสมัครครับ ...

คิดจะเปิดเวทีแรกที่ปาย ซึ่งผมคิดว่าเป็นเวทีวิเคราะห์สถานการณ์เด็ก ร่วมกัน ลองเสนอแนวคิดนี้ออกไปก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านสนับสนุนที่จะร่วมการผลักดันให้เกิดขึ้น

พอนิ่ง...ทุกอย่างก็นิ่งตาม จนกลับมาสงบเงียบเหมือนเดิม ขยะที่อยู่ใต้พรมยังคงมากมาย และเพิ่มมากขึ้น

ประตูแห่งโอกาสเปิดให้...ท้าทายให้ผมเดินเข้าสู่การทำงานด้านเด็กมากขึ้น

ทาง พมจ. แม่ฮ่องสอน ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ โทรศัพท์มาทาบทามให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ๑๗ จว.ภาคเหนือ ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ในหัวข้อประชุม "อบรมทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด (ครู ก) คาราวานเสริมสร้างเด็ก และการพัฒนาเด็กด้าน IQ และ EQ"

ผมได้เข้าไปร่วมอยู่ในทีมสหวิชาชีพ ๑ ใน ๘ คนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเข้ารับการอบรม และพัฒนาศักยภาพ ครู ก

น่าดีใจครับ สำหรับ โครงการดีๆจาก กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เกี่ยวกับการพัฒนาอนาคตของชาติ การพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม โดยภารกิจที่ลงมาทำเพื่อเด็ก เน้นการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม เด็กต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด พัฒนาครบทุกมิติ ได้แก่ กาย ใจ จิต อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม คุณธรรมหรือจิตวิญญาณไปพร้อมๆกัน 

แนวคิดการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม จึงเป็นแนวคิดที่น่าดีใจแทนเด็ก แทนประเทศไทยที่ให้ความสำคัญ"เด็ก"

สำคัญที่สุดคือ "เจ้าภาพ" ผมมองว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนที่อยู่ในสังคม  อาศัย สหวิชาการ การบูรณาการ รวมถึงตัวของเด็กเองด้วย

เพราะเด็กเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคต

งานอบรมในครั้งนี้ ทำให้ผมคลายความหนักใจตามประเด็นที่ผมกล่าวมาข้างต้น...ผมได้เรียนรู้กระบวนการ แนวคิด ที่ชัดเจนของกระบวนการพัฒนาเด็ก ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ผมมีเพื่อน ผมมีเครือข่ายที่จะมาร่วมกันสานงานต่อเพื่อเด็กของเรา...ไม่เหงาอีกต่อไป

แสนสุขใจ ประเทศไทยเรา ได้กำหนดวาระแห่งชาติว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก ระหว่างปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ ประกอบด้วย

 • ยุทธศาสตร์เสริมพลังครอบครัว
 • ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว
 • ยุทธศาสตร์เพิ่มบทบาทและเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก
 • ยุทธศาสตร์เสริมพลังปัญญา
 • ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพขององค์กรเครือข่ายและกลุ่มเด็ก/เยาวชน

ถึงแม้จะเป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นนิมิตรหมายอันดี 

งานอบรมครั้งนี้ ระยะเวลา ๕ วัน กับ ผู้เข้าร่วมกว่า ๑๗๐ คน ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ พวกเราร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการพัฒนาเด็ก กันอย่างจริงจัง

ได้ทั้งความรู้ ได้กระบวนการ ได้เพื่อน เครือข่าย การทำงาน

งานนี้เพื่อเด็กครับ!!!!

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The ultimate leader

คำสำคัญ (Tags)#แม่ฮ่องสอน#ปาย#คาราวานเสริมสร้างเด็ก#การพัฒนาเด็ก#กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์#สทด.#สท.

หมายเลขบันทึก: 64862, เขียน: 02 Dec 2006 @ 15:32 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

น่าสนใจมากครับ คนทำงานด้านเด็กเมื่อเห็นโอกาสและช่องทางที่จะพัฒนาร่วมกันก็ควรจับมือกันให้มั่นครับ เพื่อเด็ก ๆของเรา ของโลก

ถือว่าเป็นโอกาสครับคุณออต  เป็นโอกาสที่ดี และเหมาะเจาะกับงานที่เราจะเริ่มขับเคลื่อนด้วย

ฟ้าคงเปิดโอกาสให้เราทำงานนะครับ

ขอบคุณคุณออตมากครับ สำหรับกำลังใจที่ดีเสมอมาครับ

เขียนเมื่อ 
 • มาเป็นกำลังใจให้ครับ
 • หลายครั้งผมเห็นหลายคนชอบที่จะคุย แล้วก็คุย .....คุยกันเฉยๆ จบแล้วทุกอย่างก็จบ หาคนสานต่อ ทำต่อ ไม่ได้ ทั้งๆที่เวลาคุยกันก็ได้ข้อสรุปว่าจะต้องทำอะไรต่อ แต่หลายคนก็เลือกที่จะเฉย
 • ขอให้สิ่งที่ผมเคยเห็นเป็นเพียงแค่อดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วนะครับ
 • เพราะผมเชื่อมั่นว่า คุณเอก พูดจริง และทำจริงครับ
 • เป็นกำลังใจให้เสมอครับ

ขอบคุณพี่ไมโตครับ

ข้อจำกัดในการดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจมีหลายปัจจัย โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยจิตสาธารณะ มีข้อจำกัดมากหน่อย คนทำงานต้องทำด้วยใจ ด้วยแรงผลักจากความมุ่งมั่น

เรื่อง บ้านเมือง ก็พูดคุยกัน แต่หากจะลงมือทำกันจริงๆ ก็เหลือเพียงไม่กี่คน

แต่ก็มองในแง่ดี ว่าได้มีการร่วมคิด ร่วมคุย เสนอแนวคิด เข้าใจว่าความจำกัดแต่ละคนก็ต่างกัน

ผมเองก็ไม่สามารถทำงานเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง แต่ก็ขอเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันในช่วงแรกเริ่ม

ผมตั้งใจครับ..แต่ก็ต้องอาศัยกำลังใจเช่นกัน

ขอบคุณกำลังใจดีๆจากพี่เสมอนะครับ

เขียนเมื่อ 
   อาจารย์จตุพร ถ้าอาจารย์มีประชุมอะไรเกี่ยวกับ เด็กและเยาวชน ช่วยส่งข่าวด้วย พี่ตั้งใจจะขอช่วยงานสร้างสรรค์ พัฒนาเด็กและเยาวชนที่ กำแพงเพชร ด้วยเช่นกัน ตอนนี้ก็รอการประสานจากจังหวัด จะเริ่มต้นอย่างไร ทำอะไร และจะให้ช่วยอะไร..พี่ได้ไปงานมหกรรมการจักการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 มองหาอาจารย์อยู่  งานนี้พี่ได้พบและพูดคุยกับ คุณชายขอบ คาดว่าไม่นานคงได้พบ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์บ้าง ขอเป็นกำลังใจกับการสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคม  ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
  อาจารย์จตุพรคะ พี่ขอโทษด้วยค่ะ พิมพ์ชื่องานผิด มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ค่ะ  นึกถึงการเรียนรู้หลากหลายที่พี่ได้รับ เลยพิมพ์เป็นจัดการเรียนรู้ไปเลย ขอโทษค่ะ

จากหลักการข้างต้นผมเชื่อแน่ว่า     " การพัฒนาเด็กโดยเน้นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม  คือ เด็กต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด พัฒนาครบทุกมิติ ได้แก่ กาย ใจ จิต อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม คุณธรรมหรือจิตวิญญาณไปพร้อมๆกัน "   สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะนำเด็กไปสู่การเป็นคนดี   คนเก่ง   และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับ

อ้อ
IP: xxx.129.32.218
เขียนเมื่อ 

หากมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำเพื่อเด็กจริง

ยังมีอีกองค์กรหนึ่งที่ทำงานด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก

หากมีโครงการหรือแนวคิดที่น่าสนใจ

ก็ลองมาแลกเปลี่ยนได้ที่

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ค่ะ

เรียนอาจารย์ ผศ.สุณี

ที่กำแพงเพชร ก็มีทีม สหวิชาชีพเช่นกัน และ พมจ.กำแพงเพชรเองก็มีแผนงานที่จะพัฒนาเด็กในช่วงต่อไป

คิดว่าสักพักคงจะมีการประชุมเพื่อดำเนินการ "คาราวานเสริมสร้างเด็ก" ที่กำแพงเพชร เพราะทำในยุทธศาสตร์เดียวกันครับ

ผมก็ถือโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Blog ครับผม

ส่วน F2F คิดว่าน่าจะมีสักวันเร็วๆนี้ผมจะได้เจอกับอาจารย์แน่นอนครับ

 

 

น้องสิทธิเดชครับ

คำว่าการพัฒนาองค์รวม พัฒนาทุกมิติ ในส่วนประเด็นการพัฒนาเด็ก ผมคิดและเชื่อว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกทางและยั่งยืน เป็นไปเพื่อพัฒนาอนาคตของชาติอย่างแท้จริง

ขอบคุณครับ

คุณอ้อ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้...และ หากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจ-ส่งข่าว หรือ แลกเปลี่ยนกันในบันทึกได้เลยครับ

ยินดีมากครับผม

chah
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์จตุพร

ตอนนี้ chah ก็กำลังทำโครงการเยาวชนจิตอาสาค่ะ

ประมาณต้นเดือนมกราคมก็จะมีรูปแบบที่ชัดเจน ส่วนเดือน พฤศจิกายน นี้ ก็กำลังร่างแผนงานอยู่ค่ะ...หนูคิดว่าคงได้มีอะไรแลกเปลี่ยนกับอาจารย์อีกเยอะค่ะ

ส่วนแผนการทำงานต่อไปจะได้มาแลกเปลียนค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

บางครั้งเป็นเหมือนเรื่องบังเอิญที่ หลายๆท่านใน Gotoknow สนใจประเด็นเด็ก และกำลังหาแนวทางในการพัฒนาเด็กที่หลากหลายกระบวนการ

ยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่นำไปสู่ กระบวนการที่เหมาะสม

ยินดีครับคุณ Chah ในการแลกเปลี่ยนในครั้งต่อๆไป

โอ
IP: xxx.123.29.170
เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ทำงานเพื่อเด็กทุกๆท่าน นะค่ะ สนใจที่จะไปทำงานเพื่อเด็กในชุมชนบ้างจังอย่างอ.ปางมะผ้า เคยไปค่ะน่าอยู่มากเป็นเมืองเล็กๆที่น่าอยู่...สู้เพื่อเด็ก เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้! ใครพอจะแนะนำองค์กรที่มีอยู่ในอ.ปางมะผ้าบ้างไหมค่ะเป็นอาสาสมัครก็ได้ค่ะทำงานฟรีเพื่อสังคมชอบมาก

ขอบคุณค่ะสำหรับพื้นที่ที่ให้เราแสดงความคิดเห็น

คุณโอครับ

ดีใจและยินดีที่ได้รู้จักนะครับ

เพราะเด็กเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคต

เด็กเป็นกำลังของชาติ เห็นเด็กวัยกระเตาะดื่มเหล้าช่ววงสงกรานต์นี้มั้ยครับ ไม่อยากคิดว่าเด็กเหล่านี้ต่อไปต้องเป็นกำลังของชาติ..

ผมเคยทำงานที่ปางมะผ้ากว่า ๑๐ ปี เป็นเมืองเล็กๆใกล้ปายครับ

ที่ปางมะผ้าประกอบด้วยหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ครับและงานเด็กที่นี่ท้าทายมากทีเดียว

งตอนนี้กำลังเคลื่อนอยู่มีทั้งโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก และ สยชช. (สโมสรเด็กปางมะผ้า) ที่กำลังพัฒนา ดึงพลังสร้างสรรค์เพื่อเด็ก กระบวนการน่าสนใจทีเดียวครับ

ลองติดต่อไปที่คุณวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ นะครับ 0869169486 เพื่อสอบถามรายละเอียดครับ