ข้อเท็จจริงเรื่อง การตรา พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

เจนจิรา
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

  
       วานนี้ (29 พ.ย.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) หรือสรท.ทีโอที. นำโดยนายนุกูล บวรสิรินุกุล ประธานสหภาพฯ เข้ายื่นหนังสือต่อนายแก้วสรร อติโพธิ เลขานุการคตส. เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เนื่องจาก รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ตราพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เมื่อปี 2546 โดยน.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นรมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้เสนอเข้าสู่ครม. เพื่อมิให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยหักจากส่วนแบ่งรายได้ที่เอกชนคู่สัญญาจะต้องนำส่งให้ผู้ให้สัมปทานหรือคู่สัญญาภาครัฐ ซึ่งถือว่าขัดกฎหมายสรรพสามิต
       นายนุกูล กล่าวว่า หลังจากนั้นกรมสรรพสามิตได้ทำหนังสือสอบถามไปยังกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีคำวินิจฉัย เล่มที่ 93/2547 ระบุว่า เมื่อคู่สัญญาภาคเอกชนเป็นผู้ประกอบการ สถานบริการสำหรับกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาต หรือสัมปทานจากรัฐแล้ว จึงมีหน้าที่เสียภาษี และมีหน้าที่ยื่นแบบรายการเสียภาษี และชำระภาษีสรรพสามิตตามกฎหมาย แม้ในสัญญาร่วมการงานจะกำหนดให้ทศท. หรือบุคคลใดเป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนผู้รับบริการก็ตาม ก็เป็นเรื่องข้อตกลงที่มีผลผูกพันกันระหว่างคู่สัญญา ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่บุคคลนั้นพึงมีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตแต่อย่างใด
       “เท่ากับว่าบริษัทเอไอเอส. ในฐานะบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นคู่สัญญากับทีโอที จะต้องมีการจ่ายภาษีให้กับกรมสรรพสามิตปีละ 6 พันล้านบาท รวม 3 ปีตั้งแต่พ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เอไอเอส.ต้องเสียภาษีรวมเป็นเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท จึงต้องการให้คตส.ได้รับเรื่องดังกล่าวเอาไว้พิจารณา เพราะทำให้ประเทศชาติต้องเสียผลประโยชน์มหาศาล ซึ่งยังมีบริษัทอื่นที่ดำเนินการลักษณะเช่นนี้คือบริษัททรู และทีทีแอนด์ที” นายนุกูล กล่าว
       ประธานสหภาพฯ กล่าวอีกว่า ในวันที่ 30 พ.ย.นี้ ทางสหภาพฯ จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี รมว.คลัง กรมสรรพสามิต และกระทรวงไอซีที ให้เร่งดำเนินการเรียกเก็บภาษีจากบริษัทเอไอเอส. พร้อมทั้งสอบถามว่าเพราะเหตุใดหน่วยงานเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา และไม่รีบหาทางแก้ไข
       นอกจากนั้น เวลา 09.00 น. วันพรุ่งนี้ (30 พ.ย.) นายศาสตรา โตอ่อน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยนางสาวรสนา โตสิตระกูล และนายสมชัย แนวพานิช ตัวแทนพนักงาน บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) จะยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ กทช. เรื่องการใช้และเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม ซึ่งประกาศดังกล่าวเท่ากับเป็นการแปรรูป ทศท. เพื่อเอาสาธารณสมบัติไปให้บริษัทเอกชนใช้ประโยชน์อีกด้วย
       นายแก้วสรร กล่าวว่า ดูเนื้อหาแล้วพบว่าเรื่องนี้มันแสบ เพราะมีคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาออกมายัน แต่รมว.คลังในสมัยนั้นกลับไม่ทำอะไร ถ้าเทียบแล้วจะพบว่ากรณีนี้เหมือนกับกรณีหวยบนดิน ซึ่งตนจะนำเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคตส.ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายและโทรคมนาคม ครั้งที่ 2

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 64860, เขียน: 02 Dec 2006 @ 15:03 (), แก้ไข: 30 Apr 2012 @ 11:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ผมก็หวังว่า คตส. ต้องพิจารณาหาคนที่ต้องรับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ว่าทำไมไม่ปฏิบัติตามการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเป็นตัวอย่างของการที่เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย   และมีการรีบดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้องต่อไป