รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

  ติดต่อ

ส่วนราชการสามารถติดตามสถานะการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2548 ปีงบประมาณ 2549 และปีงบประมาณ 2549 ไปพลางก่อน จากรายงานงบประมาณในหมวดคำสั่งงาน ZFMA ได้แล้ว (24 ต.ค. 2549)
 

           เพื่ออำนวยความสะดวกให้ส่วนราชการในการติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งของปีงบประมาณก่อนหน้า และปีงบประมาณปัจจุบัน สำนักงานกำกับระบบ GFMIS จึงได้เพิ่มเติมให้ส่วนราชการสามารถเรียกดูสถานะการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2548 ปีงบประมาณ 2549 และปีงบประมาณ 2549 ไปพลางก่อน ผ่านหมวดคำสั่งงาน ZFMA โดยมีวิธีการระบุเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนี้

            การเรียกรายงาน ZFMA07-1 (ภาพรวมงบประมาณ ระดับหน่วยงบประมาณ)
            การเรียกรายงาน ZFMA07-2 (รายงานผลการใช้จ่ายเทียบแผน)
            การเรียกรายงาน ZFMA07-3 (รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ)
            การเรียกรายงาน ZFMA09 (รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบกลาง ระดับกรม)
            การเรียกรายงาน ZFMA37 (การใช้จ่ายงบกลาง ระดับหน่วยงบประมาณ)
            การเรียกรายงาน ZFMA38 (สถานะการใช้จ่ายกองทุน/ เงินทุน)
            การเรียกรายงาน ZFMA46 (รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามค่ารหัสงบประมาณ)
            การเรียกรายงาน ZFMA47 (รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GFMIS

หมายเลขบันทึก: 64866, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-05 16:35:59+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #gfmis

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)