นิเทศการสอนครูชาวต่างประเทศโรงเรียนเทศบาล 1 ท่าโขลงจังหวัดปทุมธานี​ (ุ7)


กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning สำหรับนักเรียน

ตอนนี้ผู้เขียนมาผู้จัดการโครงการโรงเรียนสองภาษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผ่านดร.พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน  ท่าน รศ.ดร.ชานนท์ จันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหารมาร่วมงานด้วย ท่านผู้อำนวยการ กิตติมา ปี่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ท่าโขลงจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้บริหารโรงเรียน  ท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คือท่าน รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล เป็นประธานกรรมการโครงการมีคณะกรรมการโครงการโรงเรียนสองภาษาถึง 11 ท่าน เนื่องจากมีครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนถึง 14 คน ในแต่ละเดือนผู้เขียนมีหน้าที่นิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แต่วิชาคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ เป็นผู้นิเทศเองและผศ.ดร.เอกภูมิ จันทรขันตี คอยช่วยนิเทศครูฝรั่งวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย ทีมงานทำงานมีประสิทธิภาพมาก  

ปีนี้นักเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้นวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ได้เริ่มนิเทศครู ผู้เขียนเริ่มนิเทศครูอนุบาลก่อน  เนื่องจากได้ยินเสียงพูดจากครูว่ามีบางคนยังจัดกิจกรรมการสอนได้ไม่ดีนัก คนแรกที่ไปนิเทศคือ Miss Sarah สอนชั้นอนุบาล 1/7 ชั้นนี้โดยรวมเด็กตั้งใจดี  มีครูอนุบาลอีกสองท่านคอยช่วยเหลือเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียน 

ปัญหาที่พบคือ 1. Sarah ดูแต่เด็กหน้าห้องตอนแรก  ไม่ได้ดูเด็กหลังห้อง ตอนหลังการสอนได้ให้ Sarah ดูภาพและบอกให้แก้ไขนักเรียนหลังห้องเรียนด้วย ให้ดูแลและจัดจัดกิจกรรมให้ทั่วถึง 2. Sarah พูดภาษาอังกฤษเร็วเกินไปสำหรับนักเรียนอนุบาล เลยตอนหลังการสอนได้ให้ Sarah แก้ไขในชั่วโมงต่อไป พูด ช้าๆชัดๆ ให้นักเรียนได้ฝึกพุดบ่อยๆ นักเรียนตั้งใจและพูดได้ดีเหมือน Sarah ตอนให้ Sarah กอดนักเรียนรู้สึกนักเรียนชายเขินๆ  คงกลัวครูและคงไม่เคยโดนกอดมาก่อน    วันนี้มีการสอนทักทายและการจากลาด้วย  ลองดู video การสอนของ Sarah ข้างบนนะครับ 

คนต่อมาคือ Miss Angela สอนชั้นอนุบาล 3/11 นักเรียนเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเคยไปดูและจัดกิจกรรมกับนักเรียนชั้นนี้  Miss Angela สอนเรื่อง  Emotion แต่ใช้คำง่ายๆคือ happy,sad,and angry เนื่องจาก Miss Angela  ติดอยู่กับการต้องใช้จออัจฉริยะ ตลอดเวลา (อันนี้ครูฟ้องมา ฮ่าๆๆ) ทำให้นักเรียนมองแต่จอไม่ได้เคลื่อนไหว แต่ดีที่นักเรียนไม่ก่อความวุ่นวาย 

ปัญหาที่พบกับครู  Miss Angela คือ 1.ใช้จออัจฉริยะตลอด ผู้เขียนได้แก้ไขให้พยายามร้องเพลงเอง ให้นักเรียนได้พูดได้เคลื่อนไหว เลยลองสอนให้ดูให้นักเรียนทำท่าทาง Happy และจับไหลเพื่อนเขย่า พอ Sad ให้นักเรียนพูดและทำท่าร้องไห้ อันสุดท้ายคือ Angry ทำท่าโกรธ กระทืบเท้า นักเรียนสนุกดีและชอบมากๆ 2.ปัญหาของการควบคุมชั้นเรียน ถ้าไม่มีครูอยู่หรือช่วย  Miss Angela จะควบคุมชั้นเรียนไม่ได้เลย 3.การเขียน  Miss Angela เขียนตัวอักษรในกระดาษเล็ก นักเรียนข้างหลังมองไม่เห็น หลังการนิเทศได้แนะนำว่าต่อไปให้ใช้กระดานข้างหลัง หรือกระดาษใหญ่ เพราะใช้กระดาษเล็กๆนักเรียนข้างหลังมองไม่เห็น

คนต่อมาคือ Miss Anna สอนได้ Active ดี วันนี้สอนเรื่อง คำศัพท์ คือ Doll,Ball,และ Rabbit เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2/7 เธอเตรียมการสอนมาดี มีสื่อค่อนข้างครบ มีเพลงประกอบการสอนด้วย 

นักเรียนสนุกสนานกับการสอนของเธอมาก แต่มีเด็กน้อยชื่อน้อง Model ไปได้ช้า คุณครูต้องช่วยเหลือตลอดเวลา  แต่เด็กน้อยน่ารักไม่ค่อยพูดแต่สามารถทำกิจกรรมได้ ถึงแม้ว่าจะช้าแต่สามารถทำได้ ต้องขอบคุณครูประจำชั้นที่ดูแลนักเรียนดีมากๆ 

ลองดู video การสอนของ Miss Anna ข้างล่างนะครับ  ท่าทางหน้าตาเธอไปกลับนักเรียนมาก ครูบอกว่าอยากได้ครูแบบนี้ครับ....

ปัญหาของ Miss Anna คือ 1. การใช้ภาพตุ๊กตา ภาพไม่ค่อยสื่อ นักเรียนเข้าใจผิด พูดว่า girl เกือบทั้งชั้นเรียน ตอนสินสุดการสอนผู้เขียนบอก Miss Anna และอธิบายนักเรียนใหม่  เรื่องการสอนอื่นๆไม่พบว่ามีปัญหา แต่ครูชม Miss Anna ไว้ใน line ดังนี้ "หนูชอบค่ะ เด็กๆมีสมาธิในการเรียนดีมาก พูดได้ ทำตามได้ค่ะ ไม่วุ่นวายค่ะ"  "เธอน่ารักด้วย สอนดีมาก เด็กๆตั้งใจเรียน ที่สำคัญมีสมาธิกับการเรียนมากกว่าเดิม100%ค่ะ"

คนต่อไปคือ Jahan ครูอนุบาลสอนชั้นอนุบาล 1/5 นักเรียนค่อนข้างตัวเล็ก ครูอยากให้ Jahan สอนการพูดมากกว่าการให้เขียนและระบายสีเลยพูดคุยกันในชั้นเรียน  Jahan คุมชั้นได้ดี แต่ปัญหาคือ 1.ให้นักเรียนเขียนมากเกินไปเนื่องจากนักเรียนเป็นชั้นเล็ก เลยหลังการนิเทศได้คุยแก้ไข ให้เน้นการฝึกกล้ามเนื้อ การฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆมากกว่าการฝึกเขียน

คนต่อมาคือ Mr. Begench สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ปีที่แล้ว Mr. Begench จัดการสอนได้ดี วันนี้สอนเรื่องเวลา แต่ภาพที่ใช้เล็กมาก ผู้เขียนขยายแล้วยังมองคำศัพท์ไม่ชัด 

ตอนสอนเสร็จ ได้อธิบายให้  Mr. Begench  และเอารูปนี้ให้ดูด้วยว่า  ดูคำศัพท์ไม่ค่อยชัด แต่ Mr. Begench เป็นครูที่มีน้ำใจ ตอนกลางวันบางวันจะมาช่วยผู้เขียนสอนมวยไทยเป็นภาษาอังกฤษแก่นักเรียน 


ปีนี้มีครูมาใหม่ชื่อ Mr.Durdu อ่านว่า เดอดู เป็นชาวตุรกี สอนภาษาอังกฤษได้ดี วันนี้สอนเรื่องกิจวัตรประจำวันแก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3 นักเรียน ได้เรียนรู้กิจวัตรประจำวัน(Routine) และเล่นเกมอ่านกิจวัตรประจำวันแล้วหารูปภาพ 

ปัญหาที่พบคือ 1.นักเรียนเสียงดัง คุณครูควบคุมชั้นเสียงดังไม่ได้ ปกติวิชาภาษาต้องพูดเสียงจะดังอยู่แล้ว ผู้เขียนนิเทศ  Mr.Durdu ให้ปรับปรุงเรื่องการควบคุมชั้นเรียนไม่ให้เสียงดังไปรบกวนห้องอื่น 2.การเรียก นักเรียนที่ตอบคำถาม ครูมักเรียกนักเรียนแต่หน้าชั้น  ผู้เขียนพยายามให้ Mr.Durdu พยายามเลือกเรียนนักเรียนให้ทั่วชั้นเรียน...

คนต่อมาคือ Mr.Mike สอนเรื่องอวัยวะในร่างกายแก่นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1/7 ให้นักเรียนออกเสียง ติดรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ ตอนนักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนทำได้ดี แต่ Mr.Mike คงไม่ได้มองไปทั่วชั้นเรียน   เพื่อนนักเรียนสนุกมาก เสียงดังเชียว แต่มีนักเรียนในภาพล่างหลับคาชั้นเรียนเลย...555...

ปัญหาที่พบกับ Mr.Mike คือ 1. Mr.Mike ไม่ได้สอนคำศัพท์ คำว่า head ในชั้นเรียน ตอนนักเรียนทำใบงานเลยทำคำศัพท์นี้ไม่ได้ ผู้เขียนนิเทศ Mr.Mike ให้สอนคำศัพท์ให้นักเรียนก่อนถึงนำมาทำใบงาน 2.การดูแลชั้นเรียน นักเรียนในชั้นเรียนสนุกสนาน แต่ Mr.Mike ไม่รู้ว่านักเรียนหลับในชั้นเรียน เลยนิเทศว่าควรดูนักเรียนให้ทั่วถึง ผู้เขียนให้ครูประจำชั้นไปปลุกเพื่อให้นักเรียนไปล้างหน้าแล้วกลับมาเรียนใหม่

คนต่อมาคือ Miss Angelica สอนเรื่อง Emotions นักเรียนอ่านและเข้าใจภาพกิจกรรมดี แต่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 บางคนยังไม่เข้าใจคำว่า disappointed เพราะนักเรียนงงเพราะมีคำศัพท์ที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยงมีคำว่า nervous ด้วย 

ปัญหาที่ผู้เขียนพบคือ 1.นักเรียนยังไม่เข้าใจคำศัพท์  disappointed ตอนนิเทศหลังการสอนได้ให้ Miss Angelica ปรับและสอนเพิ่มให้นักเรียน

2.นักเรียน ยังไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ อาย ผู้เขียนให้ Miss Angelica ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการพูดภาษาอังกฤษ

คนสุดท้ายคือ Mr. Magnus ชาวอเมริกัน สอนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 2/3  นักเรียนตัวโต ความจริงนักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก แต่ว่า การจัดกิจกรรมการสอนของครูยังไม่ค่อยดี 

ปัญหาของการสอน Mr. Magnus คือ 1. Mr. Magnus ไม่ได้ดูใบงาน คือ คำว่า like ถ้าประธานเป็น เอกพจน์ กริยาต้องเติม s และคำว่า Does และ Doesn't เมื่ออยู่หลังประธานต้องใช้ตัวเล็ก does และ doesn't 2. Mr. Magnus ไม่ได้ใช้กิจกรรมการสอน ทำให้นักเรียนไม่ค่อยสนุกกับการเรียน ควรเตรียมการสอนและกิจกรรม สื่อการสอนให้ดี  ...ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน...
ความเห็น (9)

งานใหม่นี้น่าสนุกนะคะ สงสัยมานานแล้วว่า รร มีวิธีคัดเลือกอาจารย์ต่างประเทศอย่างไร

บางคนยังอ่อนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ดีนะที่มีการนืเทศจากทางอาจารย์

มาสวัสดี..น้องชายผู้น่ารักค่ะ
งานนี้ท่าทางสนุกมากมายเลย..ส่งกำลังใจค่ะ

ชื่นชมครับอาจารย์

ชื่นชมครับอาจารย์

ชื่นชมคร่า ...คิดถึงเสมอ นะคะ

ขอบคุณมากครับ อาจารย์ GD ต้องให้สาธิตการสอน

สัมภาษณ์และให้สอนให้ดูเลยครับ

ขอบคุณผอ.กำจัด คงหนู

 ผอ.สบายดีนะครับ

ขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆครับ

สบายดีนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี