Infographic Thailand นำเสนอเรื่อง "ปฏิรูปการศึกษาไทย มันกำลังจะเป็นจริง"

..

..

ปฏิรูปการศึกษาไทย มันกำลังจะเป็นจริง

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

................................................................................................................

..

อ่านข่าวต่อมาจาก Line Today

ขอให้การศึกษาไทยดีขึ้นจริง

..

บุญรักษา ทุกท่าน ;)..

..

................................................................................................................

อ้างอิงจาก ... 

https://linetodayfeed.1000x.wo...

..

..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องเรียนไร้ฝา..การศึกษาไร้กรอบความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อ.จัน ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์  555