เรียนรู้จาก ปปช. มาเลเซีย

มาถึงสมัยปัจจุบัน ที่มีการวิจารณ์กันมาก ก็คือ กรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญของ สนช. ทำการแก้ไข ร่าง พ.ร.ป. ป.ป.ช.​ ที่ส่งมาจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)และผ่านความเห็นชอบในหลักการวาระแรกของ สนช.ไปแล้ว โดยกำหนดให้ประธาน ป.ป.ช.และ กรรมการ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่ พ.ร.ป. ป.ป.ช.ฉบับใหม่ใช้บังคับ ยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 9 ปี

เรียนรู้จาก ปปช. มาเลเซีย

บทความใน นสพ. คมชัดลึก ฉบับวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง อุทาหรณ์ ปปช. มาเลเซีย เหลียวมองไทย () น่าอ่านมาก   

ให้ความรู้ย้อนหลังว่าการเมืองสกปรก คอร์รัปชั่น ในมาเลเซีย และไทย เป็นอย่างไร 

ประเทศไทย ๔.๐ บรรลุไม่ได้  หากการเมืองไทย ยังเป็นการเมืองที่เต็มไปด้วยคอร์รัปชั่น   แสวงผลประโยชน์จากอำนาจการเมือง    

คนไทยต้องช่วยกันกู่ก้อง ว่าเราไม่ยอมรับนักการเมืองขี้โกง    เพื่อสร้างสังคมไทยที่เป็นสังคมคุณธรรม

วิจารณ์ พานิช

๒๙ พ.ค. ๖๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)