"ขบวนการเพาะเห็ดหลินจือ" เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 23 พ.ค.2561

ขบวนการเพาะเห็ดหลินจือ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

คืนนี้ พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ดำเนินรายการโดย

 ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 3 ด้านเกษตรกรรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

คุณลภัสรดา บางเทศธรรม และ หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท ร่วมเสวนา

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา  

สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

  • ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv
  • ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

23 พฤษภาคม 2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)