หนังสือ "สุนทรีย์กวีหมอ"

สุนทรีย์กวีหมอ

ผลงานรวมเล่ม เล่มแรก เป็นบทกลอนสุภาพ เขียนชมธรรมชาติ ความงาม ความรู้สึก การชื่นชมในสิ่งต่างๆ จำนวน ๑๐๐ ตอน (ตอนละ ๒ บท) พิมพ์จำนวน ๑๐๐๐ เล่ม แจกในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิมพ์เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ISBN 978-616-406-587-1 พิมพ์ที่ดีดีการพิมพ์ จำนวน ๑๐๐ หน้า ภาพถ่ายประกอบเป็นภาพที่ผู้เขียนถ่ายภาพเองขณะวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็เขียนบทกวีวันละ ๒ บท ตั้งแต่วันแรกที่กลับมาเขียนบทกวีอีกครั้งคือ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)