หนังสือรวมบทกวี เล่ม ๑-๓

เป็นคนชอบวรรณคดีไทย ภาษาไทย ซึ่งมีเสน่ห์ทั้งในตัว "คำ" และตัว "ความ" ของแต่ละคำเป็นอย่างมาก ยิ่งเอามาร้อยเรียงเป็นบทร้อยกรองแล้วยิ่งไพเราะ รื่นรมย์ ได้นำทบกวีที่เขียนมารวมเล่มเป้นหนังสือพ็อกเก็ตบุคแล้ว 3 เล่ม คือ

๑. สุนทรีย์กวีหมอ ผลงานรวมเล่ม เล่มแรก เป็นบทกลอนสุภาพชมธรรมชาติ ความงาม ความรู้สึก การชื่นชมในสิ่งต่างๆ จำนวน ๑๐๐ ตอน (ตอนละ ๒ บท) พิมพ์จำนวน ๑๐๐๐ เล่ม แจกในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๒. หัวใจใส่กลอน ผลงานรวมเล่ม เล่มที่สอง นำเอาผมงานกลอนสุภาพที่เขียนเป็นกลอนกระทู้ นำเอาข้อคิด คำคม คำพังเพย สุภาษิตหรือข้อความโดนๆของคนร่วมสมัย มาเป็นตัวกระทู้ความ จำนวน ๑๐๐ กระทู้( กระทู้ละ ๒ บท) พิมพ์จำหน่ายแก่ผู้สนใจอยากได้ไว้อ่านเพื่อสรา้งแรงบันดาลใจหรือเป็นของที่ระลึก ในราคาจัดพิมพ์เล่มละ ๒๐๐ บาท พิมพ์จำนวน ๑๐๐๐ เล่ม

๓. คำพ่อสอน พรจากฟ้า ผลงานรวมเล่ม เล่มที่สาม เป็นการเขียนบทกลอนน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคต และน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ของพระองค์มาเป็นกระทู้คำสอนต้นเรื่องในการเขียนกลอนสุภาพ ทั้งหมด ๑๐๑ ตอน (ตอนละ ๒ บท) พิมพ์แก่ผู้สั่งจองร่วมจัดพิมพ์ในราคาเล่มละ ๑๐๐ บาท พิมพ์ครั้งแรก ๔๐๐๐ เล่ม และครั้งที่สอง ๒๐๐๐ เล่ม 

ผลงานรวมเล่มถัดไป อันดับที่ ๔ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ คือ นิราศอิตาลี ไม่ได้ทำเป็นอีบุค เพราะจุดมุ่งหมายจริงๆคือ ไม่ได้ทำหนังสือ แต่ทำเป็น "ของที่ระลึก" สำหรับผู้สนใจ และเชื่อมั่นว่า "หนังสือไม่มีวันตาย" เสน่ห์หนังสือเล่มมีมากกว่าหนังสืออิเล็คโทรนิกสฺ์ และจะพิมฑืจำนวนจำกัดเป็น Limited edition อีกทั้งไม่มีวางขายทั่วไป เฉพาะผู้สนใจสั่งจองเท่านั้นร่วมจัดพิมพ์เท่านั้น มิได้หวังกำไรเพื่อการค้า

พิเชฐ บัญญัติ

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)