๑๐๒๔ โครงการ นำร่อง Quitline Promotion Campaign 2018โครงการ นำร่อง Quitline Promotion Campaign 2018 นอกฤดูกาลรณรงค์  

            ศจย.เปิดรับข้อเสนอจัดทำโครงการ เพื่อเพิ่มการรับรู้สายด่วนเลิกบุหรี่และการโทรเข้ารับคำปรึกษาของผู้สูบบุหรี่ จำนวน 1 ราย ผู้สนใจส่งแผนงานนำร่องและโครงร่างวิจัยประเมินผล ให้ศจย.ภายในวันที่ 30 เม.ย.2561

ตาราง ที่ 1 วิธีที่ทำให้เลิกสูบ/เคยเลิกสูบบุหรี่ได้ในครั้งสุดท้าย

 

การใช้บริการเลิกบุหรี่ครั้งสุดท้าย

คลินิกเลิกบุหรี่ในสถานพยาบาล

สายด่วน เลิกบุหรี่ 1600

ซื้อสารทดแทนนิโคติน เช่น กอเอ๊ยะแป๊ะ หมากฝรั่ง ฯลฯ จากร้านขายยา

ใช้การแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม/สมุนไพร/ นวด กด จุด)

เลิกด้วยตนเอง (หักดิบ/ลดปริมาณสูบลงเรื่อยๆ)

อื่นๆ

รวม

ผู้ที่สูบปัจจุบัน

22,729

5,776

104,829

19,608

3,434,476

86,444

3,673,862

 

0.62%

0.16%

2.85%

0.53%

93.48%

2.35%

100%

ผู้ที่เคยสูบแต่ปัจจุบันไม่สูบ

11,154

 

35,498

18,336

3,595,695

51,594

3,712,277

 

0.30%

-

0.96%

0.49%

96.86%

1.39%

100%

ที่มา: การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่และสุรา พ.ศ.2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Situation Analysis: Quitline

 • Quitline Services – number and trends of incoming calls 100,000 / year
 • ปัจจุบัน ปีพ.ศ.2560 incoming call 72,753 calls ต่อปี
 • Spots ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน – มีเพียง Logo แต่ไม่มีเสียงประกอบ

Campaign Target

Target segment : Smokers 2.7 ล้านคน อายุ 20 – 40 ปี ทั้งหญิงและชาย

Target theme : มีความต้องการเลิกบุหรี่ – ทั้งที่เคยลงมือเลิก และไม่เคยลองเลิก ทำงานในสถานประกอบการ

Campaign Goal

 • Increase incoming calls from 100,000 to 200,000 calls/years แบบทยอยโทรเข้าเฉลี่ยรายเดือน
 • Increase 1600 Quitline awareness

Campaign launch in July 2018

Effective period late July 2018 – February 2018 (8 months + 2 months for evaluation)

เกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ในการรณรงค์: Quitline เป้าหมายคนทำงาน

 1. จังหวัดที่มีจำนวนคนสูบมาก อันเนื่องจากประชากรมาก x อัตราสูบ
 2. มีข้อมูลทะเบียนสถานประกอบการในจังหวัดที่มีคนทำงานสูงสุด 10 อันดับแรก

ตัวอย่างชื่อจังหวัดนำร่อง 1-2 จังหวัดในภูมิภาค และ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จังหวัด

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

อัตราผู้สูบ

จำนวนคนสูบ

จำนวนผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี

(อัตราต่อประชากร15 ปีขึ้นไป)

กรุงเทพ

4,666,879

15.43

720,099

1,504

(0.03)

สมุทรปราการ

1,057,382

21.5

262,150

2,080

(0.20)

ชลบุรี

1,184,052

17.26

204,367

5,309

(0.44)

รวม

   

1,186,616

   

Campaign strategy

Key message: “1600 ช่วย (ให้เลิก)ได้จริง” ต้องเน้นข้อความที่แสดงปัจจัยที่ทำให้อยากเลิกก่อนแล้วค่อยตามด้วยข้อความ 1600 ช่วยให้เลิกได้ เช่นสาเหตุ บุหรี่แพง, ไม่มีที่สูบ, ลูกยังเล็ก เป็นต้น หรือ อื่นๆ

Media Strategy: ส่งข่าวสารเชิงรุก ถึง HR ของสถานประกอบการ หรือ อื่นๆ

สื่อรณรงค์

สื่อรวม

 • Facebook
 • Line@
 • Radio

สื่อในจังหวัด กันสาด, Billboard, รถสองแถว

Spoke Person, Brand ambassador

Celebrities

Evaluation

 • Incoming calls จากฐานข้อมูล Quitline1600 ในเดือน ก.ค.-ธ.ค.เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้
 • Media exposure (เห็นสื่อหรือไม่, จากสื่ออะไรบ้าง) จากการสุ่มสำรวจกลุ่มเป้าหมาย
 • 1600 awareness จากการสุ่มสำรวจกลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา 10 เดือน ระหว่าง ก.ค.2561-เม.ย.2562

งบประมาณ รวม ไม่เกิน 2,380,000 บาท แบ่งเป็น งบสื่อ 1,650,000 บาท, ค่าบริหารโครงการ 330,000 บาท, งบวิจัยประเมินผล 400,000 บาท

หมายเลขบันทึก: 646835เขียนเมื่อ 30 เมษายน 2018 12:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 เมษายน 2018 12:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท