๗๑๑. ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่..ทำมากกว่าหน้าที่ เพื่อพัฒนาจิตใจตนเองและสังคม..

ตุลาการ..ผู้มีอำนาจสูงสุดในกระบวนการยุติธรรม..เป็นที่เคารพศรัทธาในทุกวงการ..มิใช่จะมีหน้าที่พิพากษาคนเท่านั้น..ยังสามารถทำหน้าที่เอื้ออาทรผู้คนในสังคม เป็นผู้นำในทุกด้าน แม้กระทั่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยปลูกป่าและรักษาป่าต้นน้ำก็สามารถกระทำได้..

          ทุกคนเกิดมาล้วนมีหน้าที่..เด็กก็ทำหน้าที่ของเด็ก และผู้ใหญ่ก็ทำหน้าที่ของผู้ใหญ่ หน้าที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามเพศและวัย..

          หน้าที่ของแต่ละคน..ยังต่างกันไปตามอาชีพและฐานะทางสังคม แต่ทุกคนย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

          เรามักได้ยินถ้อยคำสำคัญที่บอกว่า ”จงทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ และ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด..”ก็เพียงพอแล้ว..สุดท้ายก็เชื่อว่าจะไม่มีใครเดือดร้อนเพราะการทำหน้าที่ของเรา

          หลายคนระมัดระวังตัวเป็นอย่างมาก ที่จะไม่ทำเกินหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่กล้าที่จะคิดนอกกรอบ ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด..เพราะกลัวที่จะก้าวล่วงไปทำอะไรอย่างไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของตน..เป็นการผิดกฎกติกามารยาท

          บางคนคิดว่า..ถ้ารู้จักและเข้าใจการทำหน้าที่ของตนให้ดีแล้วพอแล้ว โลกก็คงสุขสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่านี้..

          แต่ถ้าคิดให้ดี..สังคมโลกหรือสังคมไทย..ก้าวมาได้ถึงจุดนี้ ไม่น่าจะเกิดจากผู้คนในโลกหรือคนไทย คิดและทำเพียงแค่ “หน้าที่เพื่อหน้าที่” เท่านั้น

            ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด..ก็ยังไม่พอ..และมีความแตกต่างจากการ..ทำมากกว่าหน้าที่..อย่างเห็นได้ชัด..โลกในศตวรรษที่ ๒๑..มีความหลากหลายทางความคิด จึงไม่ควรจะยึดติดในหน้าที่เชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียว..

            สังคมในแต่ละชุมชน นับวันจะมีการเจริญเติบโต บนความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม

            สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือ..เราสามารถประคับประคองมันให้คงอยู่ อนุรักษ์ไว้ให้ยาวนาน และสืบสานต่อยอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน..

            โดยผู้คนในสังคมและชุมชนนั้นๆ ได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ และให้ความใส่ใจที่จะทำมากกว่าหน้าที่ เพื่อพัฒนาจิตใจตนเองและสังคม..

            ถ้าเราเข้าใจแล้วแยกให้ออก..จะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แน่นอนว่า..ถ้าทำหน้าที่อย่างเดียว..จะมองดูแข็งกระด้างยิ่งนัก แต่ถ้าทำมากกว่าหน้าที่บ้าง..น่าจะเรียกว่า..จิตอาสา ใช่หรือไม่?

            สังคมไทยยังต้องการจิตอาสาอีกมากมาย ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอัศวินขี่ม้าขาว ขอแค่มีจิตสำนึกที่คิดดีและทำดี..เพื่อส่วนรวมก็น่าจะเพียงพอ..

            ลองตรองดู..จะมองเห็นภาพที่ชัดเจน..ของแต่ละคนที่ทำหน้าที่ ซึ่งมีอะไรที่มากกว่าที่เราเห็น..ก็เป็นได้และดีด้วย..

            ผอ.โรงพยาบาลเอกชน..คงไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ทั้งวัน แม้ว่าจะมีหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุด..คงต้องลงมาดูการทำงานของหมอและพยาบาลระดับล่างๆ ลงมาทักทายคนป่วย ที่เป็นลูกค้าคนสำคัญ..เพื่อเก็บข้อมูลในการให้บริการ..

            ผู้สื่อข่าว..ก็คงไม่ได้มีหน้าที่แค่เขียนข่าวและถ่ายภาพอาชญากรรมเท่านั้น..ต้องทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารนำเรื่องราวสารคดีที่สร้างสรรค์และช่วยจรรโลงใจ ให้คนในสังคมไทยมีความสุขด้วย

            ดารานักร้องและศิลปิน..จะพบว่าไม่ได้สร้างความสุขและความบันเทิงเพียงอย่างเดียว..หลายคนเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และหลายคนใช้เวลาว่างในการช่วยเหลือสังคมและผู้ยากไร้

            เจ้าหน้าที่ตำรวจ..ที่มีหน้าที่รักษากฎหมายและปราบปรามโจรผู้ร้าย..แต่ในบางครั้งเราก็พบว่าตำรวจยังต้องทำหน้าที่ปฐมพยาบาลแทนคุณหมอ..ช่วยทำคลอด..ก็ยังมี

            ผู้อำนวยการโรงเรียน..ซึ่งมีหน้าที่นิเทศกำกับติดตามการเรียนการสอน..บางวันครูมีไม่เพียงพอ..จาก ผอ.ก็ต้องลงมาทำหน้าที่สอนแทน หรือไม่ก็ต้องอาสาช่วยครูทำเอกสารโครงการบ้างก็ได้

            ตุลาการ..ผู้มีอำนาจสูงสุดในกระบวนการยุติธรรม..เป็นที่เคารพศรัทธาในทุกวงการ..มิใช่จะมีหน้าที่พิพากษาคนเท่านั้น..ยังสามารถทำหน้าที่เอื้ออาทรผู้คนในสังคม เป็นผู้นำในทุกด้าน แม้กระทั่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยปลูกป่าและรักษาป่าต้นน้ำก็สามารถกระทำได้..

            พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของพสกนิกรชาวไทย..ทรงตรัสไว้ว่า..

            “..บ้านเมืองของเรา กำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง..”

ชยันต์  เพชรศรีัจันทร์

๑๙  เมษายน  ๒๕๖๑

 

           

           

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

646554

เขียน

19 Apr 2018 @ 21:15
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 3, อ่าน: คลิก