บ่นปนกลอน : ขอพักสมอง...สักแป๊บ !

คนเป็นครู.....ต้องเรียนรู้....สู้ไม่ถอย


การศึกษา  เดินหน้าไป   ไม่หยุดยั้ง

คุณมะเดื่อ  ก็ยัง  หยุดไม่ได้

ทั้งอบรม  ประชุมนั้น  .....  ว่ากันไป

ถึงอย่างไร...ยังเป็น..ครู..อยู่ทุกวัน


ครู..ต้องรู้...ต้องทันทุก...ยุคสมัย

โลกเปลี่ยนไป   ทั้งเท็จจริง  ทุกสิ่งสรรพ์

ครูต้องรู้   ทุกเนื้อความ  ตามให้ทัน

ทุกสิ่งอัน...เพื่อสร้างศิษย์   ชีวิตงาม


หลายหลักสูตร   ผ่านไป   ได้สัมผัส

เป็น ... การพัฒนา...ไป  ไม่มองข้าม

สังคมเปลี่ยน   การเรียน  ต้อง...เปลี่ยนตาม

เป็น " นิยาม " การศึกษา   มาช้านานความเป็น  " ครู "  อยู่ที่  " ใจ"   ใช่...หน้าที่

ครูต้องมี   " วิญญาณครู"   ผู้   "แตกฉาน" 

ครูจะต้อง    " แสวงหา "      วิชาการ

ฝึกฝนให้    เชี่ยวชาญ      การวิชา


ครู " ไม่รู้  "   แล้วใคร    ไหน  " จะรู้  "

ครู  " ไม่สู้"   แล้วใคร   ไหน  " จะกล้า  "

ครู  " ไม่ทำ"   แล้วใคร  ไหน  " นำพา "

ครู  " หมดค่า"  สังคมไหน  จะ  " ได้ดี "คนเป็นครู     ต้องเรียนรู้   ...  สู้ไม่ถอย

แม้เรื่ยวแรง   เหลือน้อย    .... ไม่ถอยหนี

เพื่อเสริมศิษย์   ด้วยวิชา   บรรดามี

ครูไม่มี     คำว่า  " ท้อ "    สู้....ต่อไป


แต่ตอนนี้...ขอพักผ่อน....ก่อนละหนา

ด้วยปวดแข้ง   เมื่อยขา    เกินทนได้

ต่อวันรุ่ง.....พรุ่งนี้....ที่ตั้งใจ

"หลักสูตรใหม่"....ภูมิศาสตร์....ค่อย...จัดทำ...ฯ   คุณมะเดื่อ

นักกลอน  ๑.๐

  ๐๔/๐๔/๖๑บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณ เส้นขอบฟ้าความเห็น (0)