ช่วงนี้ไม่พูดถึง "แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง" ก็ดูเหมือนจะไม่ทันสมัยเสียแล้ว  เนื้อเรื่องก็กำลังเข้มข้นขึ้นทุกวัน  ผ่านมาหมาดๆก็เป็นตอนที่นางเอกถูกลงโทษด้วยการส่งให้ไปทำงานปลูกผักปลูกสมุนไพรที่ท้ายวัง  แต่นางเอกก็ไม่ย่อท้อ มุมานะเรียนรู้ค้นหาวิธีต่างๆจนสามารถปลูกสมุนไพรหายากที่มีราคาแพงได้สำเร็จ  ทำให้มีความดีความชอบได้รับคำสั่งให้กลับไปเป็นนางกำนัลในวังหลวงเหมือนเดิม  ทำอย่างไรล่ะคราวนี้ ถ้านางเอกกลับเข้าวัง แล้วใครจะปลูกสมุนไพรต่อไปได้?
   เรื่องที่น่าสนใจมากก็อยู่ตรงนี้นี่เอง  นางเอกของเรื่องได้บันทึกประสบการณ์ที่ค่อยๆเรียนรู้ประจำวันไว้ (tacit knowledge)  และสรุปเขียนออกมาเป็นคู่มือการปลูกสมุนไพรมีรายละเอียดพร้อมภาพประกอบชัดเจน  และมอบหมายให้คนอื่นรับไปปฏิบัติต่อได้ (explicit knowledge) แดจังกึมก็กลับเข้าวังได้อย่างสบายใจ งานปลูกสมุนไพรก็ดำเนินต่อไปได้ไม่ติดขัด
   นี่จึงเป็นการจัดการความรู้โดยแท้ องค์กรใดที่มีคนอย่างนี้อยู่มากๆย่อมเข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว...