สมศ ครบรอบ ๕ ปี ( ๓ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สังเคราะห์ การประกันคุณภาพอุดมศึกษา

ประเด็นสังเคราะห์ การประกันคุณภาพอุดมศึกษา

 ดร.อุทัย ดุลยเกษม ท่านได้กล่าวสรุป สังเคาระห์การประกันคุณภาพของอุดมศึกษา ไว้น่าสนใจครับ ในเรื่อง "คุณภาพ" ต้องประกอบด้วย

๑. ครู ต้องพัฒนา ตนอย่างต่อเนื่อง

๒.นักเรียน ต้องมีคุณภาพ เพราะรากฐานที่ดี นำมาสู่ นิสิต นักศึกษาที่ดี

๓.ผู้บริหารการศึกษา ต้องมีคุณภาพ

๔.เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ต้องมีคุณภาพ

๕.เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ด้านการเรียนการสอน

๖.งบประมาณ ที่จัดให้ต้องมีคุณภาพ คือ ไม่ลดลงจนกระทั่งสถาบันอุดมศึกษา ต้องไปเน้น การหาเงินมาช่วยเหลือตนเอง

๗.การประกันคุณภาพภายใน ต้องมีคุณภาพ มีการทำรายงานประจำปี โดยใช้งานประจำมารายงานตามสภาพความเป็นจริง

๘.ผู้ประเมินต้องมีคุณภาพ

๙.รายงานการประกันคุณภาพต้องมีคุณภาพ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)