สมศ ครบรอบ ๕ ปี ( ๒ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โรงเรียน SMART

โรงเรียน SMART

 กทม ทำโรงเรียน SMART ลองอ่านดูครับ น่าจะเป็นการสร้าง "รากฐาน" ของการพัฒนาการเรียนรู้ ของเด็กๆ เพื่อสร้าง "วัฒนธรรม ของการเรียนรู้ให้ ฝังลึกเข้าไปในชีวิต จิตใจ เพื่อเตรียม นิสิต นักศึกษาที่ดี สู่อุดมศึกษา ครับ"

 

เรียนรู้สู่ความสำเร็จ(Sucess) เรียนรู้คู่คุณธรรม(Moral) เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมความสุข(Activity) เรียนรู้คู่ชุมชน(Rural) เรียนรู้คู่เทคโนโลยี(Technology)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)