สมศ ครบรอบ ๕ ปี ( ๑ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทำเนียบนักคิด

ทำเนียบนักคิด

ผมได้มีโอกาศเข้าร่วมชื่นชมกับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฐานะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ ในระหว่างวันที่ ๔ และ ๕ พ.ย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๗,๐๐๐ กว่าท่าน ในงานดังกล่าวมี นิทรรศการ "ทำเนียบนักคิด" ซึ่งน่าเรียนรู้ ผลจึงนำลง ข้างล่างนี้ครับ

เริ่มที่ท่าน อมเรศ ศิลาอ่อน อดีต ประธาน สมศ ท่านให้ไว้ว่า " จุดเริ่มต้นของความรู้ คือ การยอมรับว่าเราไม่รู้" น่าศึกษาครับ ถ้าจะเริ่มทำ "การมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ นำการจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือ" คงต้องทำเรื่องนี้ก่อนครับ เหมือนที่ อาจารย์ ดร. ประพนธ์ ท่านพูดเสมอ คือ ต้อง "จัดการความไม่รู้" ก่อนครับ

JJ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)