ในการทำวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับข้อมูลที่ตรงและแม่นยำเพื่อจะนำรายละเอียดที่ได้นั้นนำมาเพื่อปรับและหาจุดบกพร่องของการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

       ข่าวล่ามาแรง   นักศึกษา ป.โท  M.P.A.ม.ราชภัฎมหาสารคาม  ชื่อมานพ มานุจำ  เป็นนักศึกษาผู้หนึ่งที่มีความเข้มเพราะมีหนวดงาม  หน้าเหี้ยมแต่ใจดี  ที่สำคัญที่สุดคือ  เป็นคนกลัวแมลงสาบมากที่สุด เห็นทีไรชอล์กทุกที