บทบาทวิทยุบีบีซีต่อสังคมไทย : มองย้อนก่อนปิดฉาก 64 ปีของบริการภาคภาษาไทย

little tree
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 วิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย   มีคุณูปการกับผู้ฟังและสังคมไทยมานานกว่าครึ่งศตวรรษ ทั้งในแง่ของการรายงานข่าวสารที่มีความละเอียด  ความเที่ยงตรง และความถูกต้อง  อีกทั้งเป็นแหล่งข้อมูลทางปัญญาให้กับผู้ฟัง 
          การปิดวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย จึงถือเป็นการปิดช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ของสังคมไทย 
          หากคุณคือผู้หนึ่งที่ติดตามการนำเสนอรายการวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทยเรา  

ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนากำหนดการ

“บทบาทวิทยุบีบีซีต่อสังคมไทย : มองย้อนก่อนปิดฉาก 
64  ปีของบริการภาคภาษาไทย”

วันอาทิตย์ที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 เวลา  13.00น.-16.00น.
ณ  ห้อง บรรยาย  102  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

12.00น.-13.00น.   ลงทะเบียนรับเอกสาร
13.00น.-16.00น.   สัมมนา “บทบาทวิทยุบีบีซีต่อสังคมไทย : มองย้อนก่อนปิดฉาก  
                                    64 ปีของบริการภาคภาษาไทย”
                               วิทยากรผู้ร่วมสัมมนา
                                     1.อาจารย์  ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย
                                     2.ดร.สรจักร  เกษมสุวรรณ
                                     3.คุณวีรวรรณ  วรวุฒน์
                                     4.คุณรุ่งมณี  เมฆโสภณ
                                     5.คุณนวลน้อย  ธรรมเสถียร

                               ดำเนินรายการโดย
                                     ผศ.ดร.สมสุข หินวิมาน

 

   สัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร  มวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมจัดโดยนักศึกษาปริญญาเอกสาขา การสื่อสารระหว่างประเทศและนักศึกษา MCA  รุ่น 7 สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ   (สสส.)


ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสำรองที่นั่งได้ที่ 
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  (คุณกิ๊กหรือคุณแอน )  
โทรศัพท์   02-9542346-7
ภายในวันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครอบครัวคุยกันความเห็น (0)