กวาดล้างระบบผลประโยชน์โดยมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา


ความฝันนี้เกิดจากการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในวงการอุดมศึกษาท่านหนึ่ง     เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บนรถลิมูซีนจากเครื่องบินไปยังอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ

ในช่วงเวลาสั้นๆ ราวๆ ห้านาที    ผมได้ข้อมูลว่า ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง     มติสำคัญๆ ของสภามหาวิทยาลัยถูกครอบงำโดยกรรมการสภาฯที่มาจากคนในมหาวิทยาลัย ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางคน    ก็ได้เสียงส่วนใหญ่    สามารถลงมติได้ตามที่เตรียมกันมา    และตามที่อธิการบดีต้องการ   

ตามมุมมองของท่าน ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ การแสวงผลประโยชน์ส่วนตัวจากงานส่วนรวมเป็นเรื่องปกติ     ถือเป็นเรื่องที่ “ใครๆ ก็ทำกัน”   “เขาทำกันมาอย่างนี้”   

ผมเสียดาย ที่รัฐบาลนี้ไม่มีนโยบาย และมาตรการจริงจัง ในการกวาดล้างระบบผลประโยชน์โดยมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา    สำหรับเป็นพื้นฐานของ ประเทศไทย ๔.๐    เพราะประเทศที่ผู้มีการศึกษาย่อหย่อนในคุณธรรมจริยธรรม     ยากที่จะก้าวสู่ประเทศเจริญแล้วและมีรายได้สูง   

คิดอีกที คงจะเป็นฝันกลางวันของผม    ที่หวังความสะอาดจากคนที่ในวงการของเขาการแสวงประโยชน์ส่วนตัวจากกิจการส่วนรวมเป็นเรื่องปกติ     นาฬิกาหรูบอกหลักฐานว่าผมฝันกลางวัน   

วิจารณ์ พานิช

๒๕ ก.พ. ๖๑


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)