วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เป็นวันที่ นศ.พยาบาลต่อเนื่องได้สรุปงานด้วยการจัด สัมมนาประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพพยาบาล ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจทุกเรื่อง เช่น ดูดมหรรศจรรย์ ผักปลังดังระเบิด เจ้าหญิงวุ้นกับเจ้าชายสุขภาพ และเร้าใจมากกับ POINT OF LIFE ที่มีการออกแบบได้ดี ต้องขอชมเชย อยากเห็นนักศึกษาพยาบาลคิดเป็น คิดเก่ง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีด้วย