ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน

ครูผู้สอนมักจะมีแนวการดำเนินการเป็นรูปแบบของตนเอง ที่ต้องใช้หลักการ ทฤษฎีการปฏิบัติ การวัดผลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับนักเรียน

ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน

1.  การสอน  คือ  การช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยได้ทำมาก่อน  หรือทำสิ่งที่ทำได้อยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น  นักเรียนจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่ออยากรู้และลงมือทำ  ดังนั้น  จึงต้องสร้างความกระตือรือร้น (Enthusiam)  และแรงจูงใจ (Motivation)  เพื่อนำทางไปสู่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต (Life - Long Learning)

2.  ในการเรียนการสอน  แบบผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนจะเรียนรู้จากการลงมือทำ  ครูผู้สอนจึงต้องสร้างความกระตือรือร้น  และแรงจูงใจในการเรียนรู้  (Enthusiam & Motivation)  แนะนำค้ำจุนให้นักเรียนพึ่งพาได้ในเรื่องการเรียน  สร้างความรักในการแสวงหาความรู้  เพื่อนำไปสู่พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต(Life - Long Learning) พร้อมกันนั้นก็ฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการบูรณษการ  ทักษะกระบวนการสร้างสรรค์  ทักษะชีวิต  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่คาดหวัง

3.  Explicit & Implicit 

การสอนแบบ Explicit  คือ  การสอนอย่างชัดเจน  ให้หลักการ  ขั้นตอนอย่างชัดเจนแจ่งแจ้ง  มักใช้กับความรู้ใหม่  ความรู้นามธรรม  ความรู้ที่ซับซ้อน

การสอนแบบ  Implicit  คือ  การสอนโดยอ้อม  โดยนัย  หรือ ผสมผสานไปกับสิ่งอื่นๆ เหมาะสำหับ  สอนซ้ำย้ำทวน  หรือสอนความรู้ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว

การสอนในชั้นเรียน  เราต้องใช้ทั้งการสอนทั้งสองแบบควบคู่กันไปโดยคำนึงถึงนักเรียน  จุดประสงค์  เนื้อหา  และเวลาที่ใช้เป็นสำคัญ

4.  เวลาสอนต้องพอดีกับเนื้อหา  สามารถทำกิจกรรมการสอนได้ครบทุกขั้นตอน  ถ้าเนื้อหาหนัก  แต่เวลาน้อย  กิจกรรมจะไม่เพียงพอ  นักเรียนไม่ได้ทักษะปฏิบัติ  ไม่ได้จิตพิสัย  ไม่ได้คิดวิเคราะห์  ไม่ได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เท่าที่ควร

5.  สื่อการเรียนที่จูงใจ (Motivative)  สำหรับผู้เรียน  คือ  สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ฝึกแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที  ในขณะที่เรียน  หรือในงานที่กำลังทำอยู่

**************************************************************

ยังไม่หมดข้อคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะเสนอในคราวต่อไป 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#student#dearenglishteacher#enginstruction#classroom#kruooy

หมายเลขบันทึก: 64540, เขียน: 01 Dec 2006 @ 00:16 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ครูอ้อยครับ

วันนี้ผมติดใจ เลยขอย้อนมาอ่านงานเดิม และพบว่าวิธีการที่เสนอมาดีมาก

ขอถามแบบคนไม่รู้เรื่องการเรียนวิชาครู ว่าเขาสอนกันแบบนี้ไหม ถ้าสอนทำไมระบบการศึกษาเราถึงตกเขาตกเหวอย่างเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ถ้าคำถามไม่ชัดก็ขออภัยด้วย ผมไม่มีความรู้วิชาครู พอจะสอนก็ใช้สามัญสำนึกอย่างเดียวมาตลอด

และถ้าสมมติว่าผมบังเอิญเคยไปเรียนวิชาครู ผมจะสร้างปัญหาให้กับระบบการศึกษามากขึ้น หรือผมจะเป็นครูที่ดีครับ

ผมงงจริงๆครับว่าครูที่มีปัญหาในปัจจุบันเขาเรียนวิชาครูมาจากตำราเล่มไหนกัน

ต้องคนละเล่มกับครูอ้อยแน่นอน

ถ้าเป็นเช่นนั้น แล้วเราทำไมไม่เก็บตำราที่สร้างปัญหาเข้ากรุ ใส่กล่องเหล็กหนาสัก ๕๐ ชั้น แล้วใช้เฉพาะตำราที่ดี

เราจะทำได้ไหมครับ

สงสารเด็ก และประเทศชาติเถอะครับ

 

เขียนเมื่อ 

เรียน  ดร. แสวง รวยสูงเนิน

  • ต้องรีบตอบท่านก่อนค่ะ  นานๆจะมีลูกค้าเข้าร้านค่ะ
  • ขอบคุณก่อนค่ะที่ชมว่า  " ดีมาก"  เพราะจะลืมขอบคุณ
  • ครูต้องเรียนวิชาครูทุกคนค่ะ  ยิ่งครูสมัยครูอ้อย  ต้องมีฝึกสอนด้วย  หลักการของครูมีดีค่ะ  แต่เอาส่วนดีมานำเสนอ  ซึ่งในการปฏิบัตินั้น  ครูต้องรู้จักการนำสิ่งดีนั้นมาประยุกต์ใช้ในการสอน  ไม่ใช่ทั้งหมด  ไม่ใช่ทุกครั้ง
  • ครูอ้อยไม่มีสิทธิหรือหน้าที่อะไรไปดึงหนังสือ  ตำรานั้นออกมา  แต่ครูอ้อยมีสิทธิและหน้าที่เท่าที่รู้อยู่  คือเป็นวิทยากร  เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  เท่านี้เองที่จะช่วยได้
  • บล็อกนี้  มีตัวสถิติจับ  มีสมาชิกเข้ามาอ่านจำนวนมาก   จากต่างประเทศก็มี   บล็อกนี้ล่ะค่ะที่ได้รับรางวัล  สุดคะนึง ตุลาคม  ท่านมาศึกษาได้ถูกร้านแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะที่ท่านเป็นแรงหนึ่งที่จะผลักดันวงการศึกษาให้เจริญ

เขียนเมื่อ 
เข้ามานำข้อมูลไปใช้..